Wij houden ons aan de afspraken om onze CO2-uitstoot te verminderen.

Klimaat.

Nederland werkt nationaal en internationaal hard om onze CO2-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Wij hebben in ons eigen land een Klimaatakkoord gesloten en wij houden ons aan de internationale afspraken die in Parijs zijn gemaakt.

 
Om dit te bereiken willen we zoveel mogelijk samenwerken in Europa en willen we dat vervuilende bedrijven geprikkeld worden om energie te besparen of meer duurzame energie te gebruiken.
Voor het bereiken van de doelen van Parijs sluiten we geen energiebronnen uit. Zeker kernenergie niet. De afspraak uit het Klimaatakkoord om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten, komen we na. Maar we kunnen van de afspraken en de termijn afwijken als we de doelstelling met slimmere of goedkopere technieken kunnen behalen.

 
Middeninkomens
Bij het uitvoeren van de afspraken die we hebben gemaakt, toetsen we voortdurend wat de gevolgen zijn voor Nederlanders, met name middeninkomens en het mkb. Huizenbezitters, automobilisten, boeren en andere ondernemers: iedereen wil graag bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering. Maar iedereen wil ook gewoon zijn of haar leven kunnen blijven leiden.

 
Behalve het uitvoeren van de afspraken kan ons land een waardevolle bijdrage leveren aan de wereldwijde aanpak van het klimaatprobleem. Nederlandse bedrijven, wetenschappers en andere mensen hebben namelijk veel kennis op het gebied van landbouw en water.


Bekijk meer

Sluit je aan bij de VVD!
Word lid