Iedereen moet veilig kunnen wonen.

Huisjesmelkers

Iedereen moet veilig kunnen wonen. We willen woningoverlast en uitbuiting door huisjesmelkers daarom hard aanpakken. Wij hebben er al voor gezorgd dat gemeenten meer mogelijkheden hebben om iets te doen tegen onveilige situaties. Zo kunnen ze panden sluiten, boetes geven en het beheer van vervallen huizen sneller overnemen. De veiligheid in de wijk mag niet in gevaar worden gebracht door probleemgevallen.

 

Concept-verkiezingsprogramma

We hebben een nieuw concept-verkiezingsprogramma. Daarom kan het zijn dat sommige standpunten op de VVD-website gaan veranderen. De leden hebben daar eind november het laatste woord over. Het nieuwe conceptprogramma voor de periode 2021-2025 vind je HIER.


Bekijk meer

Heb je een vraag over huisjesmelkers?