Iedereen moet veilig kunnen wonen.

Huisjesmelkers

Iedereen moet veilig kunnen wonen. We willen woningoverlast en uitbuiting door huisjesmelkers daarom hard aanpakken. Wij hebben er al voor gezorgd dat gemeenten meer mogelijkheden hebben om iets te doen tegen onveilige situaties. Zo kunnen ze panden sluiten, boetes geven en het beheer van vervallen huizen sneller overnemen. De veiligheid in de wijk mag niet in gevaar worden gebracht door probleemgevallen.

Bekijk meer

Heb je een vraag over huisjesmelkers?