Focus op kwaliteit van hogeschool en universiteit.

Hogescholen en universiteiten.

We willen de ambitie van onderwijsinstellingen, docenten en studenten versterken. Daarom zijn afspraken gemaakt over prestaties. Vroeger kregen universiteiten en hogescholen meer geld als ze meer studenten hadden. Wij willen dat ze vooral betaald worden op basis van de kwaliteit.

 
Het is tijd om het hoger onderwijs te moderniseren. Zo willen wij het makkelijker maken om vakken te volgen bij meerdere instellingen. Ook moeten er ruimere mogelijkheden komen voor online onderwijs. Dat helpt ook mensen die werken om zich bij te scholen.

 
Per opleiding willen wij het aantal internationale studenten beperken. Nederlandse studenten kunnen daardoor weer vaker op de instelling van hun keuze terecht. Bovendien worden er dan weer meer colleges in het Nederlands gegeven.


Bekijk meer

Sluit je aan bij de VVD!
Word lid