Direct naar de content
Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen

Gemeenten krijgen er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij. Het is in het belang van de inwoners dat ze die taken goed en efficiënt kunnen uitvoeren. Taken die van de gemeente zijn, zijn ook echt van de gemeente. Daar bemoeien andere overheden zich niet mee.

Als gemeenten te klein zijn om de taken  aan te kunnen, kan  het nodig zijn om ze samen te voegen met andere gemeenten. Het mooiste is als gemeenten hier vrijwillig aan beginnen. De inwoners van een gemeente moeten via een raadsbesluit in meerderheid voor zijn. .

Tussentijdse verkiezingen
Als een kabinet valt, volgen er meestal snel nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer. Zo kan de kiezer oordelen over wat er gebeurd is. Wij willen dat dit ook mogelijk wordt in gemeenten, provincies en waterschappen, als het bestuur niet meer functioneert.

Nu zijn er nooit tussentijdse verkiezingen op lokaal,  provinciaal of waterschapsniveau. Als het bestuur vastloopt, moet er met dezelfde samenstelling van de gemeenteraad,  provinciale staten of het algemeen bestuur van een waterschap  een nieuw college dan wel nieuw dagelijks bestuur worden gevormd. Dat is niet alleen onnodig ingewikkeld, maar het ontneemt de inwoners ook de kans om zelf in het stemhokje orde op zaken te stellen. Met tussentijdse verkiezingen kan dat wel.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation