Wij willen geen oneerlijke concurrentie meer.

China.

We hebben lang verwacht en gehoopt dat de economische groei van China positief zou uitpakken voor de rest van de wereld. Dat China zijn markt zou openstellen voor buitenlandse bedrijven en zich op het wereldtoneel verantwoordelijker zou gedragen.

 
Helaas is dat niet gebeurd. China houdt de eigen markt gesloten, terwijl Chinese bedrijven met oneerlijke staatssteun de concurrentie aangaan met ondernemers in Europa. Het land intimideert buurlanden en spioneert er in de rest van de wereld op los.

 
Wij willen dat Chinese bedrijven geen oneerlijke concurrentie meer vormen voor onze ondernemers. Daarom willen we ze van de Europese markt weren of heffingen opleggen, totdat eerlijke handel mogelijk is.

 
Daarnaast willen we de (cyber)spionage van China aanpakken. Dat doen we door de inlichtingendiensten te versterken, spionage strafbaar te stellen, en een verplichte registratie in te voeren voor mensen die voor een buitenlandse mogendheid werken.


Bekijk meer

Sluit je aan bij de VVD!
Word lid