Wij willen het liefst een Gemenebest.

Caribisch Nederland.

Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn autonome landen binnen het Koninkrijk. Hun eigen verantwoordelijkheid en (financiële) zelfstandigheid zijn van groot belang, maar wij sluiten toezicht en hulp van Nederland op een aantal terreinen niet uit. Het gaat dan om goed bestuur, degelijke financiën, aanpak van criminaliteit en integriteitsproblemen.

We willen het liefst een Gemenebest met Aruba, Curaçao en Sint Maarten. In een Gemenebest zijn alle landen onafhankelijk en gelijkwaardig en kunnen ze op diverse gebieden samenwerken. De drie landen moeten er dan wel voor kiezen onafhankelijk te worden van het Koninkrijk. Daar kunnen wij ze niet toe dwingen. Ook Bonaire, Saba en Sint Eustatius zouden zich als onafhankelijke landen bij het Gemenebest kunnen aansluiten.

Aruba, Curaçao en Sint Maarten stellen eisen aan ‘Europese’ Nederlanders die daar willen gaan wonen. Wij willen dat Nederland ook eisen stelt aan mensen die vanaf deze eilanden hierheen komen.


Bekijk meer

Sluit je aan bij de VVD!
Word lid