Bouwen, bouwen, bouwen.

Bouwen.

Bouwen, bouwen, bouwen: dat is de oplossing voor het woningtekort in Nederland. Daarom willen wij een nationaal bouwfonds oprichten. Met de bijdrage uit dit fonds kan bijvoorbeeld de noodzakelijke infrastructuur bij grote nieuwbouwprojecten worden aangelegd.

 
We nemen ook andere maatregelen om te zorgen dat er echt gebouwd wordt. Zo zorgen we dat het voor woningcorporaties loont om dure woningen te verkopen en goedkope woningen te bouwen. We verkorten de besluitvormingsprocedures bij nieuwbouw. En we gaan verder met het ombouwen van leegstaande bedrijfspanden naar woningen.

 
Met provincies en gemeenten maken we strikte afspraken over meer bouwlocaties. Gemeenten die meer bouwen krijgen meer geld van de landelijke overheid. Met die bonus kunnen zij voorzieningen en infrastructuur aanleggen.

 
Er komt een speciaal OZB-tarief voor onbebouwde woningbouwgrond. Zo zorgen we dat er echt gebouwd wordt en houden we braakliggende terreinen en speculatie met grond tegen.


Bekijk meer

Sluit je aan bij de VVD!
Word lid