Direct naar de content
Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen

Bouwen, bouwen, bouwen: dat is de oplossing voor het woningtekort in Nederland. Daarom willen wij dat de overheid blijft investeren in nieuwbouwprojecten, zodat bijvoorbeeld de noodzakelijke infrastructuur makkelijker gerealiseerd kan worden. Hier hebben we ook extra geld voor gereserveerd.

We nemen ook andere maatregelen om te zorgen dat er echt gebouwd wordt. We zorgen ervoor dat het makkelijker wordt om aan de randen van steden te bouwen en we zorgen ervoor dat er voldoende bouwlocaties zijn. We verkorten de besluitvormingsprocedures bij nieuwbouw. En we gaan verder met het ombouwen van leegstaande bedrijfspanden naar woningen.

Met provincies en gemeenten zijn inmiddels strikte afspraken gemaakt over de bouwlocaties en over hoeveel woningen gebouwd zullen worden. Het is nu zaak dat we deze afspraken ook echt handhaven.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation