Oneerlijk gedrag van bedrijven aanpakken.

Belastingontwijking en -ontduiking.

Sommige bedrijven maken gebruik van ingewikkelde financiële constructies om de belasting te kunnen ontduiken of ontwijken. Zo maken zij wel veel winst, maar doen ze niets terug voor onze samenleving. Dat vinden wij niet eerlijk.

 
Wij willen dit soort onwenselijke constructies dus aanpakken. Daarnaast maken we internationale afspraken om een minimumniveau van belastingen voor bedrijven te regelen. De opbrengst daarvan gebruiken we voor belastingverlaging voor middeninkomens en het mkb.


Bekijk meer

Sluit je aan bij de VVD!
Word lid