Talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Basisscholen en voortgezet onderwijs

De belangrijkste taak van basisscholen en middelbare scholen is om ieder kind een basisniveau te geven. Daarbij is er voortdurende aandacht voor taal en rekenen. Wie niet kan lezen, schrijven en rekenen, heeft namelijk niet de vrijheid om zijn eigen keuzes maken. Het rekenonderwijs, dat wordt afgesloten met het rekenexamen, leert kinderen om rekenen in het dagelijks leven te gebruiken. En als het taalonderwijs vanaf dag 1 goed is, kunnen we laaggeletterdheid bestrijden. De basis van het lesprogramma moet dus op orde zijn, maar daarbuiten krijgen scholen meer vrijheid om zelf te kiezen welke vakken zij aanbieden.

De basisschool en de middelbare school zijn de ideale plaats voor kinderen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Wij staan erop dat ieder kind naar de juiste schoolsoort (vmbo, havo, vwo) kan gaan. Regio’s waar dat door bevolkingskrimp moeilijk is, krijgen daarom meer ruimte om samen te werken. Als de eindtoets en de docent een verschillend schooladvies geven, is het hoogste advies leidend. Zo krijgt ieder kind de kans het beste uit zichzelf te halen.

Veel kinderen gaan nu al naar de basisschool als ze 4 jaar zijn. Kinderen die dat niet doen, kunnen een achterstand oplopen. Daarom willen wij de leerplicht verlagen naar de leeftijd van 4 jaar.

Bekijk meer

Heb je een vraag over onderwijs?