Snel duidelijkheid over toelating of afwijzing.

Asielprocedure

Als een asielzoeker Nederland binnenkomt, moet snel en definitief duidelijk worden of hij of zij een echte vluchteling is. Zo nee, dan willen wij dat de asielzoeker Nederland direct weer verlaat. Zolang er nog asiel kan worden aangevraagd in Europa, willen we het stapelen van asielaanvragen stoppen. Dat doen we door ervoor te zorgen dat herhaalde aanvragen sneller worden afgehandeld. Het beroep mag niet in Nederland worden afgewacht en hoger beroep bij herhaalde aanvragen willen we helemaal afschaffen. Zo kunnen deze afgewezen asielzoekers hun verblijf in Nederland niet rekken.

Bekijk meer

Heb je een vraag over de asielprocedure?