Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen

Een leuke baan: naast een bron van inkomen is dat een van de belangrijkste manieren om deel te nemen aan de samenleving. Maar voor mensen die arbeidsongeschikt zijn geraakt of een arbeidsbeperking hebben is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan. Zij hebben kansen en begeleiding nodig om volop mee te kunnen doen. Helaas is die ondersteuning nu soms nog onvoldoende geregeld. Bovendien zijn er drempels voor deze mensen zelf en voor werkgevers. Dat moet worden verbeterd. Daarom willen we betere toegang tot begeleiding. Voor werkgevers maken we het aantrekkelijker en minder risicovol om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, met bijvoorbeeld subsidie voor de loonkosten. En voor mensen die echt niet aan het werk kunnen blijft een vangnet nodig.

Bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking doet het bedrijfsleven het nu beter dan de overheid. Wij vinden dat de overheid het goede voorbeeld moet geven. Daarom moeten meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij de overheid.

Voor werkgevers die een zieke medewerker hebben, willen we meer duidelijkheid over hun re-integratieverplichtingen. Een verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts komt te vaak op het bordje van een kleine ondernemer terecht. Wij willen dat de ondernemer kan vertrouwen op het advies van de bedrijfsarts en niet achteraf met hoge kosten wordt geconfronteerd.

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation