Een arbeidsmarkt zonder hindernissen.

Arbeidsmarkt.

Met enorme steunpakketten houden we in de coronacrisis zoveel mogelijk banen en bedrijven overeind. Toch loopt de werkloosheid nu onvermijdelijk op.

 
Wanneer we weer uit de crisis komen, zal juist weer blijken dat er eigenlijk steeds minder schouders zijn om de lasten te dragen. Daarom is het noodzakelijk dat meer mensen gaan werken en dat we allemaal langer doorwerken. Alleen zo kunnen we ons mooie systeem van sociale zekerheid en pensioenen ook in de toekomst behouden.

 
Wij willen mensen stimuleren om te werken en om gezond langer door te werken. Daarvoor is een moderne arbeidsmarkt nodig, die in staat is zich aan te passen aan technologische veranderingen. Een arbeidsmarkt zonder hindernissen voor jongeren, ouderen en mensen die deels arbeidsongeschikt zijn. En een arbeidsmarkt die geholpen wordt door het onderwijs, omdat jongeren tijdens hun opleiding goed worden voorbereid op de banen die er zijn.


Bekijk meer

Sluit je aan bij de VVD!
Word lid