Extra beveiliging voor de Joodse gemeenschap.

Antisemitisme.

Wij wijzen iedere vorm van discriminatie scherp af. In sommige gevallen is een specifieke aanpak nodig, zoals bij antisemitisme. Daarvoor hebben wij 3 miljoen euro vrijgemaakt.

 
De onveiligheid voor Joodse Nederlanders neemt toe. Daarom komt er extra beveiliging voor Joodse objecten, instellingen en ondernemers. We stellen daarnaast een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding aan. Die brengt lijn in de aanpak en kan de politiek adviseren.

 
In het onderwijs besteden we meer positieve aandacht aan de geschiedenis van de Joodse gemeenschap en aan de positie van Joden in de Nederlandse geschiedenis.


Bekijk meer

Sluit je aan bij de VVD!
Word lid