Veel afval is eigenlijk geen afval meer.

Afval en Schadelijke stoffen

Veel afval is eigenlijk geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten. Dankzij recycling zijn er minder grondstoffen nodig, wat goed is voor het milieu. Wij willen daarom zo veel mogelijk aan recycling doen en belemmeringen wegnemen. De Nederlandse recyclingindustrie loopt nu al voorop in Europa. Daar zijn wij trots op. Wij willen stoffen niet verbieden op basis van onderbuikgevoelens, maar alleen als harde feiten aantonen dat ze inderdaad gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Bekijk meer

Heb je een vraag over afval en schadelijke stoffen?