Opleiden voor een baan, niet voor een hobby.

Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt.

Om ervoor te zorgen dat iedereen aan het werk is, moet ons onderwijs veranderen. We laten nu veel te veel talent verloren gaan. Dat kan zo niet langer. Wij willen dat het onderwijs aansluit op wat toekomstige werkgevers vragen. Onze kinderen moeten worden opgeleid voor een baan, niet voor een hobby.

 
Wij willen lager collegegeld voor opleidingen die studenten klaarstomen voor een sector waar tekorten zijn. Dit geldt voor universiteit, hbo en mbo.

 
Universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen krijgen meer geld voor technische opleidingen. Met hogescholen maken we bindende afspraken over hun opleidingsaanbod. Mbo-opleidingen zetten we stop als ze geen perspectief bieden op een baan.

 
De overheid moet daarnaast gaan meebetalen aan bedrijfsscholen. Zo kunnen bedrijven zelf investeren in hun toekomstige werknemers.

 

Verkiezingsprogramma

Onze plannen voor Nederland: lees hier het VVD-Verkiezingsprogramma 2021.


Bekijk meer

Wil je meer weten over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt?