Opleiden voor een baan, niet voor een hobby.

Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt

Om ervoor te zorgen dat iedereen aan het werk is, moet ons onderwijs veranderen. We laten nu veel te veel talent verloren gaan. Op het hbo zit bijna de helft van de eerstejaars studenten in een opleiding die weinig perspectief biedt op een baan. Tegelijkertijd hebben we een dringend tekort aan studenten techniek. Dat kan zo niet langer. Wij willen dat het onderwijs aansluit op wat toekomstige werkgevers vragen. Onze kinderen moeten worden opgeleid voor een baan, niet voor een hobby.

Het is belangrijk dat opleidingen sneller inspelen op nieuwe technieken en op veranderingen op de arbeidsmarkt. Docenten en leerlingen moeten vaker stage gaan lopen om praktijkervaring op te doen. Voor werkgevers willen wij het aantrekkelijker maken om leerlingen op de werkvloer op te leiden.

Bekijk meer

Wil je meer weten over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt?