Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen
Woonplaats Bilthoven, Utrecht

Hester Klein Lankhorst

  • Kandidaat #36
Woonplaats Bilthoven, Utrecht

Onze samenleving verandert in rap tempo. Wij worden geconfronteerd met steeds meer uitdagingen en onzekerheden. Deze tijd heeft politici en bestuurders nodig die hier niet alleen over praten maar ook besluiten durven nemen. En burgers en ondernemers de mogelijkheden bieden hun leven in te richten zoals ze dat zelf willen. Inlevingsvermogen, lef en daadkracht zijn voorwaarden om dat perspectief te bieden. We moeten af van de toenemende regelzucht. Nederland mag weer trots worden op haar inwoners en haar bedrijven; zonder hen zouden we niet zo welvarend zijn.

Het is mijn ambitie de brug te slaan tussen politiek en samenleving. Bedrijven weer meer ruimte te geven om te innoveren en te bloeien. De inwoners van Nederland stimuleren om zich actief te (blijven) inzetten voor de toekomstige economie. Alleen dan kan Nederland welvarend blijven. In mijn huidige baan als algemeen directeur van Stichting Afvalfonds Verpakkingen zijn economie, duurzaamheid en circulariteit dagelijkse kost. Dit zijn ook vraagstukken met een grote impact op politiek, bedrijfsleven, milieu en burger. Met mijn ervaring wil ik namens de VVD deze ambitie in de Tweede Kamer waarmaken.

Bekijk andere mensen

Bekijk onze mensen

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation