profile-avatar

Hawre Rahimi.

Tweede Kamerlid
EZK MKB en ondernemerschap

Wie is Hawre Rahimi?

Geboortedatum: 23-9-1978
Woonplaats: Weesp
Sociale media: Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.

Skills & ervaring:
ICT & Digitalisering.
✅ Cybersecurity & Digitale Veiligheid en Vrijheid.
✅ Ondernemer en ondernemerschap.
✅ De kandidaat met een Digitaal Deltaplan.

Eigenschappen:
✅ Kan je op vertrouwen.
✅ Is een creatieve doorzetter.
✅ Durft anders te denken.

Hawre Rahimi. 1

“Ik ga voor een VVD die de verbinding zoekt en legt en kansen creëert.”

“1) Ik wil werken aan een beter Nederland door kansen te creëren voor elk kind en elke man en vrouw die ze nodig heeft. Dat begint thuis en op school en later tijdens de loopbaan en in de samenleving. Elke Nederlander moet mee kunnen doen en een bijdrage kunnen leveren aan ons mooi land.

2) Als kind uit twee culturen kan ik de brug slaan tussen kansarmen en kansrijken, tussen verschillende groepen en landen, tussen generaties. In die verbinding ligt een enorme kracht om onze samenleving verder op te bouwen.

3) Als ondernemer weet ik, hoe hard bedrijven en organisaties moeten knokken voor hun voortbestaan en de werkgelegenheid. Zij zijn een belangrijke motor voor het welzijn van alle mensen in Nederland. Ik wil voor deze ondernemers de juiste voorwaarden creëren.”

Bekijk hieronder het kandidatenfilmpje van Hawre Rahimi voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Volg Hawre

Bekijk onze andere Kamerleden.

Bekijk hier het verkiezingsprogramma.
Lees meer