profile-avatar

Hatte van der Woude.

Tweede Kamerlid
OCW Hoger Onderwijs, wetenschapsbeleid, OCW Leraren: beleid en opleidingen, Duo, RCE, Nationaal Archief; Emancipatie • OCW Emancipatie

Wie is Hatte van der Woude?

Geboortedatum: 18-9-1969
Woonplaats: Delft
Sociale media: Twitter, LinkedIn en Instagram.
Expertises:
✅  Onderwijs.
✅  Buitenland.

Hatte van der Woude.

“Goed je best doen, wat je ook doet.”

“Ik sta voor een goede en veilige toekomst voor iedereen. Dat start met goed onderwijs. Met een vak leren dat bij je past en waar je echt iets mee kunt. In een land waar onze belangen goed gewaarborgd zijn. Dus geen inmenging door buitenlandse mogendheden en respect voor onze grondrechten. Internationale politiek die onze vrijheid en welvaart bewaakt. Daarmee moeten we aan de slag!”

Bekijk hieronder het kandidatenfilmpje van Hatte van der Woude voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Volg Hatte

Bekijk onze andere Kamerleden.

Bekijk hier het verkiezingsprogramma.
Lees meer