profile-avatar
Antoinette Laan-Geselschap
Tweede Kamerlid
Politie, OM, Brandweer, Grensbewaking algemeen, Terrorismebestrijding, NCTV, Rampenbestrijding en crisisbeheersing, Nationale Veiligheid, Cyber security, Drugsbeleid, Ruimtelijk ordening (incl. structuurvisie en nationale omgevingsvisie), Omgevingswet, Crisis- en herstelwet, Wet Ruimtelijke Ordening, Kadaster

Antoinette Laan werd in 1965 geboren in Enschede. Haar vader was luchtmachtofficier, waardoor het gezin regelmatig verhuisde. Vanwege haar studie ging ze in 1986 in Rotterdam wonen. Na een paar jaar in de Verenigde Staten en Zuid-Afrika wonen Antoinette, haar man en drie zonen daar nu weer. Voor ze in 2017 Tweede Kamerlid werd, was ze wethouder en later VVD-fractievoorzitter in Rotterdam.

Antoinette, wat wil je bereiken op het gebied van ruimtelijke ordening?

In ons land is ruimte schaars. Daarom moeten we heel bewust omgaan met de verdeling van de ruimte. Economie, duurzaamheid en mobiliteit hoeven elkaar niet te belemmeren, maar kunnen elkaar juist versterken. Daar wil ik me voor inzetten. Ik vind het ook heel belangrijk om krimpregio’s en verstedelijkte gebieden met elkaar te verbinden. Ze hebben allebei hun eigen kansen en bedreigingen en zijn allebei van belang voor Nederland als geheel.

Hoe kijk je naar cultuur?

Cultuur is een prachtig onderdeel van de Nederlandse samenleving en bij uitstek een liberaal onderwerp. De cultuursector verdient waardering, maar dat hoeft niet altijd samen te gaan met meer geld.

 

Wat zijn je goede en slechte eigenschappen?

Goede eigenschappen zijn mijn optimisme en humor. Een slechte eigenschap is dat ik ongeduldig kan zijn.

Waarom ben jij een goede volksvertegenwoordiger?

Wat mij betreft is een goede volksvertegenwoordiger iemand die goed kan luisteren, de vraag kan vertalen naar de politiek en vervolgens in de belangenafweging iets voor mensen kan betekenen. Ik doe dat altijd vanuit een liberale invalshoek. ‘Nee’ is daarbij ook een antwoord, als je maar goed onderbouwt waarom.

Volg Antoinette
Wat zou jij Antoinette willen vragen?
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bekijk meer

In gesprek met Antoinette? Kom naar de Tweede Kamer!
meld je aan
Heb je een vraag? App ons!