Wonen.

Iedereen verdient een fijne plek om te wonen. Voor veel mensen is het echter moeilijk om een geschikt en betaalbaar huis te vinden. Daar hebben we een duidelijke oplossing voor: bouwen, bouwen, bouwen. Daarnaast willen we dat er woningen vrijkomen door een betere doorstroming. Sociale huur is bijvoorbeeld alleen bedoeld voor mensen die het echt nodig hebben. Wie voldoende verdient, mag zo’n huis niet bezet houden.
Heb je een vraag over wonen?