Direct naar de content
Doe wat nodig is
Lid worden Inloggen
Standpunt Nederland VVD

Vrijheid en waarden

Nederland is een land waar je in vrijheid kunt zijn wie je bent. Discriminatie op basis van afkomst, geslacht, geaardheid, geloof, leeftijd of wat dan ook accepteren we absoluut niet. Het is aan de overheid en samenleving om discriminatie gezamenlijk fel te bestrijden. We koesteren onze vrijheden, die ons land zo fijn maken om in te leven. En we verdedigen die vrijheden tegen groeperingen die religie of cultuur als excuus gebruiken om mensen te onderdrukken.

Doe ook wat nodig is
Antisemitisme. Extra beveiliging voor de Joodse gemeenschap.

Wij wijzen iedere vorm van discriminatie scherp af. In sommige gevallen is een specifieke aanpak nodig, zoals bij antisemitisme. Daarvoor hebben wij 3 miljoen euro vrijgemaakt en een Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding aangesteld. Die helpt de aanpak te verbeteren en kan de politiek adviseren.

De onveiligheid voor Joodse Nederlanders neemt toe. Daarom blijven we werken maken van extra beveiliging voor Joodse objecten, instellingen en ondernemers.  Op straat, online of in de klas. Het ontkennen van de Holocaust wordt strafbaar.

In het onderwijs besteden we meer positieve aandacht aan de geschiedenis van de Joodse gemeenschap en aan de positie van Joden in de Nederlandse geschiedenis.

Baas over je eigen leven. Religie en cultuur zijn geen excuus om mensen te onderdrukken.

In Nederland ben je de baas over je eigen leven. Maar helaas geldt deze zelfbeschikking in de praktijk niet voor iedereen.

Religie en cultuur worden soms gebruikt als excuus om het recht op eigen keuzes van bijvoorbeeld vrouwen, homoseksuelen en andersdenkenden te blokkeren. Er zijn bijvoorbeeld volwassen vrouwen die geen eigen bankpas hebben en niet mogen werken. Die gevangen zitten in een huwelijk, maar niet durven te scheiden uit angst voor verstoting of eerwraak. Er zijn ook mensen die uit het geloof willen stappen, maar dit niet doen omdat zij bang zijn voor hun eigen familie.

Het is onacceptabel dat dit nog voorkomt in Nederland. Daarom ondersteunen wij deze mensen en pakken wij hun omgeving keihard aan. We verzwaren de straf voor eergerelateerd geweld en de medeplichtigheid daaraan. We doen alles om te voorkomen dat vrouwen slachtoffer worden van maagdenvliesherstel en genitale verminking. En we werken aan de zelfstandigheid van iedereen in Nederland.

Religie. Neutrale houding overheid tegenover religie.

Religie speelt een belangrijke rol in het leven van veel Nederlanders. Dat is een individuele keuze, die wij respecteren. Iedereen heeft de vrijheid om te geloven – of om niet te geloven. Tussen religies maken wij geen onderscheid. De overheid moet zich hierin neutraal opstellen.

Het is belangrijk dat mensen veilig hun eigen geloof kunnen belijden en we treden op wanneer dit niet het geval is. Zo zorgen wij voor extra beveiliging van gebedshuizen, nu dat in sommige gevallen nodig blijkt te zijn.

De vrijheid van godsdienst is nooit een excuus om vrijheden van andere Nederlanders in te perken. Zo staat de vrijheid van godsdienst niet boven de vrijheid van meningsuiting en treden we hard op tegen bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis en schadelijke ‘homogenezingstherapieën’.

Ook staan wij niet toe dat mensen op basis van hun religie de Nederlandse democratie, rechtsstaat of waarden aanvallen. We grijpen dus in als onze kinderen op school met ongewenst gedachtegoed worden beïnvloed. Shariarechtspraak in Nederland is absoluut onacceptabel.

 

LHBTI’ers. De positie van LHBTI’ers verder versterken.

Nederland heeft altijd vooropgelopen bij het geven van gelijke rechten aan LHBTI’ers (homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksepersonen). Dat is iets om trots op te zijn. We willen de positie van LHBTI’ers in Nederland verder versterken. Hun rechten mogen niet worden teruggedraaid of aangetast.

Er is al veel verbeterd: scholen mogen leraren niet afwijzen of ontslaan vanwege hun geaardheid. Weigerambtenaren worden niet meer aangesteld. Lesbisch ouderschap is juridisch mogelijk gemaakt. Transgenders kunnen hun geslacht gemakkelijker veranderen voor de wet.

Meer bescherming
Maar er is nog werk te doen. Zo willen wij een verbod op ‘homogenezing’. Ook willen wij dat homo’s gewoon bloed kunnen doneren. Want voor de veiligheid is niet geaardheid van belang, maar risicogedrag.

Als instellingen van de LHBTI-gemeenschap bedreigd worden, vinden wij dat de overheid voor de beveiliging moet betalen. Woningcorporaties krijgen meer mogelijkheden om daders van pesterijen uit hun huis te zetten, zodat de slachtoffers in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

 

Emancipatie. Wij tolereren discriminatie van vrouwen niet.

Vrouwen en mannen zijn volledig gelijkwaardig. Wij tolereren discriminatie van vrouwen niet.

Bedrijven en organisaties waar mannen én vrouwen aan de top staan, presteren beter dan andere bedrijven. Het loont dus om te veranderen. We zijn echter tegen een verplicht aantal vrouwen voor bedrijven en organisaties. Het is ook niet de taak van de overheid om een database aan te leggen met vrouwen die geschikt zijn voor topfuncties. Wervings- en selectiebureaus zijn prima in staat om bedrijven en vrouwen met elkaar in contact te brengen.

Gesprekken over emancipatie moeten niet alleen aan de bestuurstafel plaatsvinden, maar ook aan de keukentafel. Stellen bepalen zelf hoeveel de vrouw werkt en hoeveel de man voor de kinderen zorgt en andersom. Wij willen zorgen voor betere kinderopvang, zodat beide partners kunnen blijven werken als ze kinderen krijgen.

Discriminatie. Ieder mens is gelijkwaardig.

De Nederlandse wet is glashelder: discriminatie is verboden. Ieder mens is gelijkwaardig.

Wij willen dat tegen elke vorm van discriminatie hard wordt opgetreden. En wij bieden een luisterend oor voor wie pijn ervaart. Het bestrijden van discriminatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de overheid en de samenleving.

Als bestuurders van organisaties zich schuldig maken aan haatzaaien of discriminatie, dan willen wij de subsidie kunnen afpakken. Discriminatie in de sport bestraffen we met club- en stadionverboden.

Steeds vaker vindt discriminatie plaats door algoritmes. Daarom komt er een algoritmeregister en -toezichthouder. . Deze nieuwe organisatie grijpt in als algoritmes leiden tot een ongelijke behandeling.

Privacy. Niemand heeft iets te maken met jouw persoonlijke leven.

Niemand heeft iets te maken met jouw persoonlijke leven. Het internet, sociale media en digitale technieken maken het echter mogelijk om grote hoeveelheden persoonsgegevens te verzamelen. Dit kunnen heel gevoelige gegevens zijn. We vinden het niet genoeg om te vertrouwen op de goede bedoelingen van overheden en bedrijven. Wij willen technische garanties dat de persoonlijke gegevens niet misbruikt worden en wij willen heldere regels over wat wel en niet mag.

Alleen bij de bestrijding van criminaliteit en met name terrorisme, vinden we dat de privacy van mensen geschonden mag worden. Niet willekeurig natuurlijk, maar alleen bij gerichte opsporingsactiviteiten en operaties van de inlichtingendiensten. Daar valt bijvoorbeeld het aftappen van telefoons van terrorismeverdachten onder.

Ook de privacy van mensen onderling dient gewaarborgd te worden. Door technologische vernieuwing is het steeds makkelijker om beelden van mensen te maken en te verspreiden. Online shaming, chantage en wraakporno liggen dan op de loer. Wij willen slachtoffers beter beschermen tegen deze praktijken en maatregelen nemen waardoor kwetsende beelden sneller van het internet verwijderd kunnen worden.

 

Blijf op de hoogte.

Word lid van onze nieuwsbrief.

Confidental Infomation