Ivo Opstelten Foundation

De Ivo Opstelten Foundation heeft ten doel het werven van fondsen ten behoeve van de te ’s-Gravenhage gevestigde vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in het algemeen en de permanente campagne in het bijzonder, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

RSIN of fiscaal nummer: 820692116B01

Contactgegevens

Mauritskade 21 2514 HD Den Haag

Bestuurssamenstelling

Henry Keizer Voorzitter

Ger Jaarsma Penningmeester

Stephanie ter Borg Secretaris

Lucie Wigboldus Directeur/Gevolmachtigde

Beloningsbeleid

Bestuurders zijn onbezoldigd

Doneren

Investeer nu in de VVD en kies voor een gezonde economie. Kies een bedrag:

U kunt uw bijdrage tevens storten op rekening NL29 ABNA 0630 4975 16 ten name van VVD te Den Haag onder vermelding van “Donatie”.