nieuws-image
25 februari 2021

Volksgezondheid beter maken voor de toekomst.

Het coronavirus toont de kwetsbaarheid van een zorgsysteem dat vooral is ingericht om onder normale omstandigheden de beste zorg voor de beste prijs te bieden. We moeten doorgaan om onze zorg schokbestendiger voor plotse gezondheidscrises te maken.


Volksgezondheid beter maken voor de toekomst. 4

Zo pakken we het aan.

 

De volksgezondheid beschermen:

  • Het coronavirus heeft de Nederlandse samenleving ernstig ontwricht, ons sociale leven drastisch beperkt en ondanks ingrijpende maatregelen veel slachtoffers geĆ«ist. Over de hele wereld wordt gezocht naar medicijnen en vaccins om deze infectieziekte te bestrijden en te voorkomen. Wanneer dit lukt, is de dreiging van mondiale virusverspreidingen nog niet weg.
  • In de toekomst kan Nederland geconfronteerd worden met nieuwe gezondheidscrises. Nederland zal zich daarom moeten voorbereiden op een intensievere bescherming van de volksgezondheid en de aanpak van nieuwe gezondheidscrises. Dat vereist ook investeringen in preventie. Daarnaast gaat technologie een belangrijke rol spelen.
Volksgezondheid beter maken voor de toekomst. 6

Goede en betaalbare zorg realiseren:

  • Investeren in de zorg is een investering in de samenleving. Omdat iedereen daaraan bijdraagt hebben we ook de plicht om de zorg voor iedereen betaalbaar te houden en kritisch te kijken of alle zorg echt passend is.
  • Daarom zetten we in op het aanpakken van problemen als gevolg van doorgeschoten marktwerking en doorgeschoten bureaucratie, zoals toegenomen regeldruk en registraties, declaratiedrang en zorgcowboys die sjoemelen met zorggeld. Ook moeten we gebruik maken van de kansen die digitalisering biedt.

 

Nederland in beweging houden:

  • Met plezier bewegen en sporten is van onschatbare waarde voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. De fysieke en mentale voordelen van sporten worden steeds belangrijker nu onze samenleving vergrijst en steeds meer mensen met chronische ziekten ouder worden.
  • Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking. De coronacrisis heeft ons duidelijk laten zien wat het belang van gezondheid, fitheid en weerbaarheid is. We moeten gebruikmaken van de kracht van sport.

Bekijk meer

Vragen? App ons!