nieuws-image
29 juni 2019

Veteranendag

Erken de veteraan

We eren vandaag onze veteranen op Nationale Veteranendag. Slechts één dag per jaar denken we aan hen, maar we moeten hen het hele jaar eren. Zij hebben voor onze vrijheid gevochten, offers gebracht, in vele gevallen hun leven gegeven en verdienen daarom meer erkenning.

Er strijden nog altijd Nederlandse militairen wereldwijd voor onze vrijheid. Van Mali tot Afghanistan, niet altijd even zichtbaar. Deze helden keren hierna terug in onze maatschappij, vaak belast met onzichtbare psychische schade. Schade die minder eenvoudig te behandelen is dan een gebroken been, iets dat ik vaak hoor als ik met veteranen spreek.

Een belangrijke plek voor veteranen

Veteranen moeten in het beleid van iedere overheidslaag een belangrijke plek te krijgen. Erkenning hoeft niet altijd geld te kosten. De overheid hoort achter onze veteranen te staan, juist op de moeilijke momenten in hun leven. Keuringen van veteranen met psychische klachten moeten bijvoorbeeld gewoon binnen een jaar plaatsvinden en geen ellenlange trajecten worden.

Steeds meer voorzieningen voor veteranen dreigen te verdwijnen. Als ik lees dat de inloophuizen voor veteranen per 2020 waarschijnlijk dichtgaan dan is dat een verkeerd signaal. De activiteiten en gesprekken met lotgenoten in deze huizen dragen enorm bij aan het herstel van veteranen. Voor de veteranen een onmisbare, veilige en huiselijke plek. Minister Bijleveld vindt de inloophuizen een particulier initiatief en wil dat Defensie er minder aan bijdraagt. Ik snap haar oproep dat we als samenleving achter dit soort initiatieven moeten gaan staan. Maar als de basis wegvalt vrees ik dat de deuren dichtgaan. Ik roep haar dan ook op de subsidies voor deze huizen te handhaven.

In sommige gemeenten is er gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. Veteranen moeten ook gratis met de trein kunnen reizen. Daarnaast wil ik dat veteranen veel meer gebruik kunnen maken van de veteranenpas, die heeft nu weinig om het lijf. Ze moeten met die pas eventueel korting kunnen krijgen op zorg, belastingen of zoals in Amerika op kleding.

Scholen en bedrijven moeten actiever promoten dat zij hun vrijheid aan veteranen te danken hebben. Het is niet te verkroppen dat veel veteranen werkeloos thuiszitten. Zij willen werken, maar kunnen door de verminking van de oorlog niet 100% functioneren. Hen een kans geven op een werkend bestaan is niet meer dan respectvol.

We kunnen als vrije samenleving een hoop doen om veteranen de erkenning te geven die ze verdienen. Het ligt natuurlijk niet in onze calvinistische aard om mensen te verheffen tot bijzonder. Maar wanneer Nederlanders zich inzetten om ons een vrij leven te gunnen, dan ben je bijzonder. Niet alleen wanneer de oorlog heel nabij is geweest, ons eigen land in puin ligt of de verminking zichtbaar is. De overheid heeft daarin een onmiskenbare rol, u ook.

Door: Kamerlid Albert van den Bosch

Dit artikel is verschenen in het AD op 29 juni 2019. 


Albert van den Bosch VVD

Bekijk meer

Vragen over veteranen?