nieuws-image
2 mei 2017

Verklaring Henry Keizer, partijvoorzitter VVD

Partijvoorzitter Henry Keizer heeft zojuist bekend gemaakt dat hij hangende het onderzoek van de Commissie Integriteit tijdelijk zijn taken als voorzitter van de VVD neerlegt.

Henry Keizer: “Ik heb afgelopen vrijdag de Commissie Integriteit gevraagd onderzoek te doen. De Commissie heeft vandaag aan mij laten weten de opdracht te zullen aanvaarden. Daarnaast zie ik ook dat de onrust in de media niet is afgenomen. Dat is schadelijk voor de VVD en belemmert mij in mijn functioneren. Daarom heb ik besloten om mijn taken als voorzitter hangende het onderzoek tijdelijk neer te leggen.”

Ook partijleider Mark Rutte heeft vanavond gereageerd op de ontwikkelingen.

Mark Rutte: “Henry Keizer heeft afgelopen vrijdag de Commissie Integriteit gevraagd om een onafhankelijk oordeel te vellen over de vraag of zijn handelen met betrekking tot de bedrijfsovername op gespannen voet staat met de integriteitsregels van de VVD.

Vandaag is gebleken dat de Commissie Integriteit haar onderzoek niet vóór het aanstaande congres zal kunnen afronden. Dat zou betekenen dat de heer Keizer zijn herbenoeming zou moeten aanvaarden zonder dat er voor de partij definitieve duidelijkheid is. Daarnaast is de onrust in de media niet afgenomen. Dat is schadelijk voor de VVD en belemmert Henry Keizer in zijn functioneren.

Deze constatering is voor Henry Keizer aanleiding geweest om zijn taken als voorzitter hangende het onderzoek van de Commissie Integriteit tijdelijk neer te leggen. Als de resultaten van het onderzoek bekend zijn, zal Henry Keizer besluiten of hij de herbenoeming definitief zal aanvaarden. Dat heeft hij ons vanavond medegedeeld. De Commissie gaat nu aan de slag, ondersteund door meerdere gezaghebbende externe deskundigen. Zij zal bij haar onderzoek ook andere bij ons aangebrachte zaken betrekken. Dat betreft enkele mails waaronder één van een accountant die de kwestie bestudeerd heeft en die doorgeleid is aan de commissie. Bij de VVD steunen we mensen zolang niet bewezen is dat er niet integer is gehandeld. Wij laten mensen niet zomaar vallen onder druk van beeldvorming,” aldus Rutte.


Bekijk meer