nieuws-image
2 maart 2021

Veiligheid slimmer beschermen.

Dalende criminaliteitscijfers gaven ons lange tijd de indruk dat het wel goed ging met de veiligheid in Nederland. En op veel punten is dat ook zo. Toch zijn er ernstige ontwikkelingen, die we moeten keren. Maar we moeten ons blijven beschermen tegen ernstige ontwikkelingen en digitale dreiging.
 
Veiligheidsdiensten, politie en justitie moeten voldoende kennis en middelen hebben om vijandige acties op te sporen.


Veiligheid slimmer beschermen. 1

Zo pakken we het aan.

 

Onze agenten beschermen:

  • Agenten en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zorgen ervoor dat wij veilig ons leven kunnen leiden. Zij verdienen dan ook onze volledige steun.
  • We zetten daarom in op een betere bescherming van agenten, hulpverleners, gecertificeerde beveiligers en andere mensen die een publieke taak uitoefenen.
Veiligheid slimmer beschermen. 2

Terreur voorkomen:

  • Terreur komt ook in Nederland soms pijnlijk dichtbij. Tienduizenden mensen werken hard om ons veilig te houden. Bijvoorbeeld door radicalisering op te sporen en beïnvloedbare jongeren op andere gedachten te brengen.
  • Terreur en radicalisering vormen een continue bedreiging en vragen om voldoende bevoegdheden en capaciteiten bij onze inlichtingendiensten.

 

Aanpakken van drugscriminaliteit:

  • Daarnaast is de georganiseerde drugscriminaliteit uitgegroeid tot een heuse poldermaffia die onze rechtsstaat bedreigt en laat zien dat er geen plaats meer is voor een halfbakken houding van gedogen.
  • Om de strijd tegen ondermijnende criminaliteit niet te verliezen, moeten de wettelijke bevoegdheden van de politie en het openbaar ministerie worden uitgebreid. Het verdienmodel van drugscriminelen moet onderuit worden gehaald en ondermijnende criminaliteit moet harder en creatiever worden aangepakt.

 

Ook digitale veiligheid:

  • Het risico op ontwrichtende cyberaanvallen op kritische (digitale) infrastructuur, bijvoorbeeld als gevolg van een lek in beveiligingssystemen, neemt toe. Criminaliteit wordt bovendien steeds internationaler en digitaler.
  • Daarom is het belangrijk dat we het Wetboek van Strafvordering moderniseren en dat we investeren in de Nationale Politie en digitale veiligheid, inclusief in middelen om terug te slaan na onvriendelijke acties van andere landen.
Vragen? App ons!