nieuws-image
24 april 2020

Urgenda-rechtszaak en coronacrisis

Klimaatzaak Urgenda

De overheid moet dit jaar minimaal een kwart minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dat bepaalde de Hoge Raad in december vorig jaar in de zogeheten Urgenda-rechtszaak over het klimaat.  En als de rechter dat definitief besluit, dan respecteren wij dat. Zo hoort dat in een rechtsstaat. Daarom worden er op korte termijn extra maatregelen genomen om minder CO2 uit te stoten.

Voor ons heeft altijd voorop gestaan dat het geld dat in klimaatmaatregelen wordt gestoken goed besteed is en tot resultaten leidt. Verder is het belangrijk dat als de coronacrisis voorbij is de economie maximaal de ruimte krijgt om te herstellen en te groeien. Maar deze nieuwe groei betekent niet dat wij ons ineens niet meer hoeven te houden aan oude afspraken. Daar komt nog bij dat een groot deel van die maatregelen op zichzelf nu al gunstig uitpakken. Zo worden ondernemers in de glastuinbouw en consumenten financieel ondersteund bij het overschakelen op energiezuinige ledverlichting.

Coronacrisis en minder CO2-uitstoot?

Je zult je misschien afvragen: zorgt de coronacrisis niet ook voor minder CO2-uitstoot? Moeten we niet even wachten met het nemen van extra klimaatmaatregelen gezien de huidige situatie rondom corona? Dat zijn begrijpelijke vragen.

Dat de coronacrisis tot minder CO2-uitstoot leidt is zeer waarschijnlijk. Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat zien dat deze crisis op korte termijn kan zorgen voor minder uitstoot. Maar ook blijkt dat de invloed van corona op de CO2-uitstoot op de langere termijn waarschijnlijk beperkt is. Dit komt doordat er weer meer CO2 in de lucht komt als de coronacrisis voorbij is en de economie zich herstelt. En juist omdat de economie na de coronacrisis weer ruim baan moet krijgen, is het goed dat we nu deze klimaatmaatregelen nemen. Op die manier zijn er na de coronacrisis geen belemmeringen meer voor onze economie, waaraan zoveel banen hangen. Om in te kunnen spelen op de gevolgen van de coronacrisis op de CO2-uitstoot heeft het kabinet besloten dat voor maatregelen, zoals het tijdelijk verminderen van de productie van kolencentrales, in het najaar van 2020 wordt gekeken of deze nog nodig zijn. De ontwikkeling van de CO2-uitstoot als gevolg van de coronacrisis wordt hierbij nauwlettend in de gaten gehouden.


Bekijk meer

Meedoen met de VVD?
Word lid