nieuws-image
5 februari 2017

Uit de crisis

Je kunt geen huis bouwen op drijfzand. En een land al helemaal niet. Daarom zei Mark Rutte aan het begin van zijn eerste kabinet dat het zijn belangrijkste opdracht was om ons land sterker uit de crisis te krijgen. En Nederland kwam inderdaad uit de grootste economische crisis sinds de jaren dertig van de vorige eeuw.

Tijdens de crisis van 2008 en de daaropvolgende jaren raakten mensen hun baan kwijt, kwamen velen moeilijk aan het werk en moest bijna iedereen een stapje terug doen. De overheid kreeg veel minder inkomsten binnen en de economie stortte in.

Andere Europese landen wankelden en zouden in hun val heel Europa mee kunnen slepen. Dat wilden we niet. Dat gebeurde gelukkig ook niet. Hoe kwam Nederland uit de crisis?

Economische groei
Aan het eind van het kabinet-Rutte I werd het zogenaamde Lenteakkoord gesloten. Samen met constructieve partijen voerden we stevige bezuinigingen en hervormingen door, die op dat moment pijnlijk, maar noodzakelijk waren. Zo werd de AOW-leeftijd verhoogd, om ook de oudedagvoorziening van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen.

De laatste jaren laten een groei zien van het Bruto Binnenlands Product (BBP). En de verwachtingen voor 2017 zijn goed. Het niveau van voor de crisis in 2008 is op bijna alle vlakken weer bereikt en verbeterd. Oké, we zijn er nog niet. Maar de opofferingen van vele Nederlanders betalen zich nu uit.


Uit de crisis

De overheid geeft geld uit aan zorg, veiligheid, onderwijs en nog veel meer. Daarvoor zijn inkomsten nodig. Het is daarom erg belangrijk dat de overheidsfinanciën betaalbaar zijn én blijven. Zodat we Nederland stapje voor stapje welvarender, veiliger en mooier maken.

Staatsschuld
Saai, zo’n grafiekje over de staatsschuld? Nou, nee! Nederland is volgens de Europese norm gebonden aan een staatsschuld die maximaal 60% vormt van het BBP. Waarom? Omdat een land dan solide financieel beleid kan maken en niet in ernstige problemen komt. In de praktijk? Minder geld uitgeven aan het aflossen van leningen, meer naar zaken die ervoor zorgen dat de welvaart toeneemt!

Uit de crisis

In oktober 2010 begon Mark Rutte met zijn kabinet aan de taak om Nederland uit de crisis te helpen. De eerste jaren waren de jaren dat de crisis nog vol om zich heen greep en de Nederlandse staatsschuld snel opliep. Dat moest anders.

Begrotingstekort
Zie je hieronder dat tekort in 2010? Een tekort van 5% is veel te hoog voor een overheid. Dat moest veel beter. Dankzij de hervormingen en bezuinigingen van het kabinet-Rutte II en de aantrekkende wereldeconomie – want nee, in ons eentje redden we het niet – klauterden we met z’n allen de crisis uit. En in 2017 bereiken we voor het eerst sinds jaren weer een begrotingsevenwicht. In de afgelopen 50 jaar is dat slechts 6 keer (!) voorgekomen. Dat mag je best bijzonder noemen.

Uit de crisis

Woningmarkt
Als je wilt zien hoe de economie er voorstaat, kun je kijken naar het aantal verkochte huizen. Dat geeft een goed beeld. Daarnaast zijn er een aantal maatregelen genomen waardoor starters eenvoudiger aan een woning kunnen komen

Uit de crisis

Optimisme
Nu horen we je denken: “Dit zijn de gunstige cijfers die de VVD eruit heeft gehaald.” Nou, over de gehele breedte zien we dat het echt beter gaat met Nederland. Kom op, iets optimistischer met z’n allen!

Steeds meer mensen vinden werk, krijgen een woning en kunnen weer lenen bij de bank. Overbodige regels voor ondernemers zijn geschrapt. Het vertrouwen in Nederland is terug. En nu willen we door!

Bekijk meer