nieuws-image
13 augustus 2020

Statement over stemmingen zorgpersoneel

Het coronadebat van woensdag is heel slecht geëindigd. Daar zijn wij medeschuldig aan.

Natuurlijk is er een verklaring. Die is er altijd, want politiek is zelden zwart-wit. Het beeld dat nu is ontstaan is erg eenzijdig. Maar dat hebben we ook aan onszelf te wijten, omdat wij woensdagavond niet naar de microfoon zijn gelopen om die uitleg te geven.

Het is een technisch verhaal, dat minder aantrekkelijk is dan het sensationele beeld dat wij ‘gevlucht’ zouden zijn om een stemming te voorkomen. Dat neemt niet weg dat wij het hadden moeten uitleggen.

Dat doen we nu alsnog. Beter laat dan nooit.

Normaal gesproken stemmen we per fractie over moties. Daarvoor waren er woensdag gewoon voldoende mensen van ons aanwezig. Als de stemmen staken (zoals bij de motie van Geert Wilders), kan er een hoofdelijke stemming worden aangevraagd. De bedoeling is dat alle 150 Kamerleden daarbij aanwezig zijn.

Vanwege het coronavirus werken ook Kamerleden echter zoveel mogelijk thuis. Daarom is al maanden geleden afgesproken dat hoofdelijke stemmingen ruim van tevoren gepland worden. Zo kunnen alle Kamerleden (die overal in Nederland wonen van Limburg tot Friesland) aanwezig zijn. En zo kan het personeel van de Tweede Kamer het netjes regelen.

Tot nu toe hielden alle fracties zich keurig aan die afspraak. Ook woensdag nog toen van diverse partijen andere moties werden aangehouden, omdat de stemmen zouden staken.

Vanwege de afspraak gingen wij ervan uit dat er woensdag geen hoofdelijke stemmingen zouden zijn. Daarom waren niet al onze Kamerleden aanwezig. Als we op dat moment zouden hebben gestemd, zou de uitslag dus niet de werkelijke verhoudingen weergeven. Daarom voelden wij ons genoodzaakt een aantal mensen te laten vertrekken zodat het zogenaamde ‘quorum’ niet werd gehaald en de stemming niet kon doorgaan.

Dat wil zeggen: op dat moment niet kon doorgaan. Want natuurlijk gaan we op een later moment gewoon hoofdelijk over deze motie stemmen. Als iedereen erbij kan zijn, zoals afgesproken.

Het beeld dat gisteren is ontstaan, is niet goed. Daarover geen discussie. Maar de gemaakte afspraken over hoofdelijke stemmingen met 150 leden in Corona tijd zijn er niet voor niets. Net als iedereen in Nederland werken ook Tweede Kamerleden en medewerkers van de Tweede Kamer zoveel mogelijk thuis.

De stemmingen moeten goed kunnen worden voorbereid en Kamerleden moeten de tijd krijgen naar de Tweede Kamer te komen. Wij houden ons aan die afspraak, die met alle partijen, van oppositie en coalitie gemaakt zijn. Natuurlijk zullen we op een ander moment, wat ons betreft zo snel mogelijk, gewoon stemmen.