nieuws-image
4 oktober 2018

Opinie: ING, stop met vingerwijzen en kijk eens goed in de spiegel!

‘’Het is de Tweede Kamer die het wantrouwen in de samenleving voedt’’, stelt Henk Breukink, lid van de raad van commissarissen bij ING. Toen ik dat las viel ik van mijn stoel – en ik was waarschijnlijk niet de enige.

ING heeft jarenlang weggekeken terwijl criminelen de opbrengsten van hun misdaden konden witwassen. Dat ging niet per ongeluk. Het was structureel wanbeleid waar criminelen van profiteerden terwijl de chique bankiers van ING wegkeken. Niet voor niets gaat het hier om de grootste schikking die ooit in Nederland is aangegaan: 775 miljoen euro.

Wij zijn volksvertegenwoordigers en we stellen zo’n maatschappelijke misstand daarom aan de orde. We stonden bepaald niet alleen. De minister van Financien zei dat dat ING ‘buiten­gewoon ernstig’ gehandeld heeft. Het Openbaar Minister zei dat dat ING ‘ernstig gefaald’ heeft.  Gewone Nederlanders begrijpen niet dat dit bij hun bank heeft kunnen gebeuren, laat staan dat de bank wegkomt met een schikking.

Op enige deemoedigheid heb ik ING echter niet kunnen betrappen. Bij mijn weten heeft ING geen excuusbriefje gestuurd naar de klanten en aandeelhouders die opdraaien voor deze transactie. Ik heb geen bestuurder of commissaris in een praatprogramma gezien om uitleg te geven. In plaats daarvan hekelt Breukink nu “een ‘industrie’ in brede zin die het wantrouwen jegens grote organisaties voedt”. Maar ING zat fout – niet de Tweede Kamer, niet de minister, niet het OM en zeker niet de samenleving.

Breukink stelt vast dat het wantrouwen in instituties is gegroeid. Dat klopt. Het is vooral gegroeid sinds de kredietcrisis, door toedoen van grote financiële instellingen. Het herstel van vertrouwen begint bij diezelfde financiële instellingen en die moeten er alles aan doen om niet opnieuw in opspraak te raken.

Op de werkvloer van ING hebben mensen bewust de andere kant opgekeken. Tot nu toe ontlopen ze de gevolgen en kunnen ze zich verschuilen achter het systeem. Zelfs als jurist vind ik dat moeilijk uit te leggen. Probeer het eens toe te passen op een ‘outlaw’ motorclub: alleen de voorzitter stapt op omdat de jongens gewoon deden wat paste in het systeem van de motorclub?

De VVD is een partij die staat voor een goed vestigingsklimaat, voor een Nederland waar bedrijven welkom zijn, voor een land met een sterke financiële sector. Maar tegelijkertijd voor een land waarin bedrijven hun zaakjes voor elkaar hebben. We hebben de banken hard nodig voor de aanpak van terrorisme en andere misdaad, voor de slag naar verduurzaming en voor de financiering van innovatieve bedrijven. Dat vraagt om toenadering van beide kanten, overleg over effectieve regelgeving en gezamenlijke actieplannen. ING moet nu echt de handschoen oppakken en zelf het vertrouwen terugwinnen dat nodig is om daarmee aan de slag te gaan.

Roald van der Linde is Tweede Kamerlid voor de VVD en woordvoerder financiële markten.

Dit artikel verscheen op 3 oktober 2018 in het Financiële Dagblad. Klik hier voor het originele artikel.


Vragen? App ons!