nieuws-image
30 juni 2020

Nieuwe maatregelen tegen antisemitisme

Antisemitisme, haat tegen Joden, is nog altijd aanwezig in onze samenleving. Sterker nog, er zijn signalen dat het probleem juist groeit. Deze haat mogen we nooit tolereren. Een scherpere en betere aanpak is broodnodig. Daarom komt Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius samen met Gertjan Segers (ChristenUnie) met een initiatiefnota om antisemitisme beter aan te pakken. Hieronder staan een groot aantal concrete maatregelen uit dit plan. Daarnaast is er drie miljoen euro vrij gemaakt om deze maatregelen uit te kunnen voeren.

 

Algemeen

 • Er komt een nationaal coördinator antisemitisme die de regering en de Kamer zal adviseren over de aanpak en de voortgang van onderstaande maatregelen tegen antisemitisme.
 • Er komt een Actieplan Aanpak Antisemitisme waarbij aandacht is voor aard en omvang, preventie en repressie en specifiek voor het verhogen van de aangiftebereidheid onder de Joodse gemeenschap.

Veiligheid

 • Structurele beveiliging voor de structurele dreiging van Joodse objecten, instellingen en ondernemers.
 • Er moet extra aandacht komen voor het tijdig herkennen en erkennen van antisemitisch motief bij incidenten.

Onderwijs

 • Meer positieve aandacht voor de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Nederland.
 • Extra ondersteuning bij het lesgeven over de positie van Joden in Nederlandse geschiedenis en hedendaags antisemitisme.

Jongeren

 • Instellen van huisbezoeken, inclusief gesprek met ouders van jongeren indien racistisch of antisemitisch incident zich voordoet.
 • Structureel overleg tussen Joodse jongeren en betrokken bewindspersonen waarbij de kamer geïnformeerd wordt over de aanbevelingen van jongeren en de acties die het kabinet op basis daarvan onderneemt.
 • Onderzoek naar de uiting van antisemitisme onder jongeren en hoe antisemitisme beleefd wordt waarbij de Tweede Kamer wordt betrokken bij de opzet van het onderzoek.

Samenleving

 • Binnen het inburgeringstraject meer aandacht besteden aan antisemitisme en de waarden van de democratische rechtsstaat.
 • Herdenkingsgelegenheden in het kader van de Tweede Wereldoorlog niet verder verbreden.
 • Het kabinet moet in gesprek met grote fora van social media om online antisemitische uitingen aan te pakken.
 • Scheidsrechters moeten wedstrijden van betaald voetbal stilleggen in het geval van antisemitische leuzen en spreekkoren.

Bekijk meer

Heb je een vraag? App ons!