nieuws-image
13 juni 2017

Mark Rutte over vastlopen formatie

Mark Rutte: “Ik ben ontzettend teleurgesteld dat het niet is gelukt om eruit te komen met GroenLinks. Ik had goede hoop dat we elkaar ondanks de grote verschillen zouden kunnen vinden. De VVD heeft daar alles aan gedaan, in het belang van Nederland.

Donderdag was er ook een doorbraak. Maar tot mijn verbijstering is het uiteindelijk toch nog vastgelopen op de afspraken tussen de Europese Unie en Turkije en de mogelijkheid om zulke afspraken ook te maken met stabiele landen in Afrika. Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat het hier gaat om fatsoenlijke afspraken. Afspraken die passen binnen de bestaande internationale verdragen.

Nederland is ook niet het enige land dat deze afspraken met Afrikaanse landen wil maken. Sterker nog: iedereen in Europa wil dat doen, zelfs de meest linkse regeringen. En we hebben samen een goede oplossing bedacht om vluchtelingen toch op een veilige en fatsoenlijke manier op te kunnen vangen. Op een ongelooflijk belangrijk onderwerp als migratie is Europa eindelijk eensgezind. Dan zou het heel raar zijn als Nederland in zijn eentje dwars gaat liggen.

Deze coalitie was geen droomcoalitie voor de VVD, voor de verkiezingen hadden wij niet gedacht samen met GroenLinks in een kabinet te gaan zitten. Maar de kiezer heeft ons wel bij elkaar gezet. De drie grootste winnaars van de verkiezingen en de grootste partij. Daarom zijn we met elkaar gaan praten en heeft de VVD echt geprobeerd er uit te komen. Het volgende kabinet staat namelijk voor ontzettend grote vraagstukken. Niet alleen wat betreft migratie, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van milieu en klimaat. Ik ben er van overtuigd dat we, ondanks de grote verschillen, met deze vier partijen daarop grote en mooie stappen hadden kunnen zetten. Dat we ook voor verbinding tussen links en rechts hadden kunnen zorgen. Dat is een extra reden waarom ik zo teleurgesteld ben dat het niet is gelukt.

We gaan nu heel goed bekijken wat de volgende stap moet zijn. Ik ben het met informateur Tjeenk Willink eens dat we een uiterste inspanning moeten doen om een meerderheidskabinet te vormen. Voor de verdere formatie is het van groot belang dat partijen het nationaal belang boven het partijbelang stellen. Partijen moeten zich niet laten leiden door angst voor de peilingen. Niet in de koplampen staren van de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, maar verantwoordelijkheid nemen.

Dat geldt ook voor de VVD. Als je in een kabinet gaat zitten kan je niet van A tot Z het verkiezingsprogramma realiseren. Natuurlijk zetten wij ons er voor in zo veel mogelijk voor elkaar te krijgen, maar het is onvermijdelijk compromissen te sluiten.

Het is in het belang van Nederland dat we zo snel mogelijk een stabiel nieuw kabinet hebben. Zodat we echt aan de slag kunnen met alle belangrijke onderwerpen die op tafel liggen. Ik ga daar mijn uiterste best voor doen.”


Bekijk meer