nieuws-image
14 december 2016

Laat links niet de kip met de gouden eieren slachten

In grote delen van de wereld staat de voedselzekerheid in toenemende mate onder druk. Een groeiende wereldbevolking, groeiende vraag naar hoogwaardig voedsel zoals groente, melk en andere zuivelproducten, verstedelijking waardoor er minder ruimte overblijft voor de productie van voedsel en de eindigheid van grondstoffen die nodig zijn voor de productie van voedsel dragen in toenemende mate bij aan de onzekerheid over onze voedselvoorziening. Voor ondernemers in de Nederlandse land- en tuinbouwsector een uitgelezen kans. Deze ondernemers zorgen er voor dat ons voedsel aan de hoogste standaarden op het gebied van voedselveiligheid voldoet, de keuze in de Nederlandse supermarkten ruim is en Nederland bij uitstek in staat is een bijdrage te leveren aan de toenemende vraag naar voedsel wereldwijd.

Je zou verwachten dat politieke partijen en maatschappelijke organisaties deze ondernemers omarmen, dat we ze prijzen voor hun harde werk en de ruimte geven om te groeien. Helaas, dat is niet het geval. Een linkse meerderheid pleit, aangespoord door actiegroepen als Wakker Dier, keer op keer voor maatregelen die het voor ondernemers onmogelijk maken om hun bedrijf te laten groeien. Met als gevolg dat Nederlandse ondernemers niet kunnen groeien en productie verdwijnt naar het buitenland. We produceren minder voedsel dan we kunnen, en ook in de Nederlandse supermarkt liggen steeds vaker producten die in het buitenland onder minder strenge regels worden geproduceerd omdat dat goedkoper is.

Om de groeiende wereldbevolking van voldoende voedsel te voorzien moet de wereldwijde voedselproductie minimaal verdubbeld worden. Het is een illusie om te denken dat we die verdubbeling kunnen realiseren door Nederlandse ondernemers op te zadelen met regels die het onmogelijk maken om meer voedsel te produceren.

Zo heeft het verbod van de legbatterij voor kippen er voor gezorgd dat ondernemers fors hebben moeten investeren in nieuwe huisvestingssystemen voor kippen. De oude legbatterijen zijn geëxporteerd naar landen als Polen en Oekraïne. De goedkopere eieren uit deze landen komen vervolgens op de Nederlandse markt. Die maatregel voelde misschien goed maar het gevolg is dat onze eigen eieren door deze eieren uit de markt worden gedrukt.

De breed gekoesterde wens van linkse partijen en actiegroepen om het aantal dieren in een stal te beperken leidt er toe dat ondernemers niet kunnen investeren in maatregelen die nodig zijn om dieren in een goede omgeving te houden en ons voedsel veilig te produceren. Want als een ondernemer minder dieren mag houden dan lopen de kosten van ons voedsel op omdat de kosten van die maatregelen moeilijk kunnen worden terugverdiend.

Ook het ridicule idee dat de veiligheid van uw voedsel kan worden verbeterd door op ieder stukje vlees en ieder pak melk te vermelden waar het vandaan komt is een goed voorbeeld. Het zegt niets over de veiligheid van uw eten maar jaagt ondernemers op kosten met als gevolg een hogere prijs in de supermarkt.

De VVD wil dat onze ondernemers in de land- en tuinbouw voorop blijven lopen in de wereld. Dat willen we omdat de consument in de supermarkt moet kunnen kiezen voor betaalbare en veilige producten en omdat Nederlandse ondernemers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de stijgende vraag naar betaalbaar en veilig voedsel in de rest van de wereld. Van linkse partijen mogen we, terecht, verwachten dat ze stoppen met het propageren van beleid dat misschien goed voelt maar niet werkt.

Helma Lodders

woordvoerder landbouw VVD Tweede Kamerfractie


Bekijk meer