nieuws-image
20 september 2018

Klaas Dijkhoff wil probleemwijken bevrijden

Nederlandse waarden

Niet overal in ons land zijn onze vrije Nederlandse waarden leidend. Er zijn te veel plekken waar mensen onvoldoende integreren of binnen hun cultuur klein gehouden worden.
Die mensen moeten we helpen.
Het meisje dat haar toekomst al door haar vader uitgestippeld ziet.
Het kind dat op z’n vierde als hij voor het eerst naar school gaat, pas voor het eerst echt Nederlands hoort.
De jongen die homo is, maar wanneer hij uit de kast komt door zijn klasgenoten in elkaar geslagen zal worden.
We kunnen niet tolereren dat er in Nederland intolerantie is.

Wijken bevrijden

De VVD wil mensen die vrij willen zijn maar klein worden gehouden, gericht bevrijden.
Te beginnen in die wijken waar de armoede en onveiligheid het grootst is.
Waar het minst Nederlands gesproken wordt. Waar vrouwen het minst meetellen en meedoen. Daarom hebben wij aan het kabinet gevraagd om deze wijken te identificeren en mensen daar te bevrijden.

Maak de mensen vrij

Afdwingen dat kinderen zo snel mogelijk Nederlands leren.
Afdwingen dat mensen onze geschiedenis, cultuur en waarden kennen.
Afdwingen dat meisjes mogen doorleren en vrouwen mogen werken.
Maak de mensen zo vrij als wij allemaal horen te zijn.

 


Hoe willen we dat aanpakken?

Wij willen de mensen die in deze wijken wonen, beschermen. Dat kan bijvoorbeeld door criminaliteit daar hard aan te pakken. Door via huisvestingsregels de samenstelling van die wijken te veranderen. En door kinderen verplicht naar een kinderdagverblijf te laten gaan, zodat ze al vroeg in aanraking komen met de Nederlandse taal en gebruiken. Maar ook door gemeenten te belonen als ze in die wijken meer mensen aan het werk en aan het leren krijgen.

Daar hoort nog wel iets bij. Dan moeten we ook niet intolerantie aan de andere kant tolereren. Dan moeten we elkaar ook aanspreken op intolerant gedrag tegen mensen die volledig meedraaien in onze samenleving. Alleen dan hebben we een samenleving die werkelijk vrij, gelijkwaardig en open is voor iedereen die onze vrije Nederlandse waarden omarmt.

Vragen over het plan van Klaas?