nieuws-image
2 november 2016

Kan mijn zorgverzekeraar mijn medisch dossier inzien?

Over de nieuwe wet, die fraude in de zorg tegen moet gaan, doen veel spookverhalen de ronde. Logisch, want wat jij met een zorgverlener bespreekt is privé – en dat blijft het gelukkig ook. Maar wat houdt de wijziging van deze wet dan wél in?

Kan mijn zorgverzekeraar nu mijn medisch dossier inzien?

Nee, dat kan hij niet. Wanneer er goede redenen zijn om fraude met een zorgdeclaratie te vermoeden, dan kan onder strikte voorwaarden een arts inzicht krijgen in dát deel van het dossier. Hij of zij kan vervolgens de zorgverzekeraar vertellen of er inderdaad gefraudeerd is.

Wordt het medisch beroepsgeheim dan afgeschaft?

Nee, natuurlijk niet! Het medisch beroepsgeheim is belangrijk en blijft bestaan. De onafhankelijke arts die inzicht krijgt in het deel waar fraude wordt vermoed, valt óók gewoon onder het medisch beroepsgeheim. Hij of zij heeft, net als andere medici, de eed van Hippocrates afgelegd, waaronder dus ook: “Ik zal geheimhouden wat mij is toevertrouwd”.

Waarom is dit belangrijk?

Ieder jaar geven we gemiddeld bijna 6000 euro per persoon uit aan zorg. Dat is veel geld, maar daarvoor krijgt iedereen de best mogelijke zorg. Om ervoor te zorgen dat dit bedrag niet stijgt, is het belangrijk om fraude te bestrijden. Dat geld wordt immers door ons allemaal samen betaald. In 2015 is er door controle van declaraties maar liefst 485 miljoen euro teruggevorderd. Geld dat nu weer gewoon besteed kan worden aan zorg.

Om hoeveel dossiers gaat het?

Controle vindt veel plaats, maar dat betekent niet dat altijd het medisch dossier wordt ingezien. Sterker nog: van de 1 miljard declaraties die werden gecontroleerd in 2015, werd in slechts 2500 gevallen het medisch dossier ingezien. Dat is dus in minder dan 0,1% van de controles.

Gebeurde dit in 2015 ook al dan?

Ja, het inzien van het medisch dossier door een onafhankelijk arts om fraude te bestrijden is niet nieuw. Wat wel nieuw is, is dat hier meer transparantie over moet komen. Met deze wet is de zorgverzekeraar verplicht om de patiënt binnen 3 maanden mede te delen dat er in het kader van fraude-onderzoek een deel van het dossier is ingezien. Daarnaast komt de willekeur te vervallen: op dit moment is inzage mogelijk in een deel van de verzekeringspolissen, en in een ander deel niet. Met deze wet wordt dat gelijkgetrokken, maar is inzage enkel onder strikte voorwaarden mogelijk.

Kan mijn zorgverzekeraar mijn gegevens nu ook voor andere doelen gebruiken?

Nee, dat kan niet. Sowieso is het niet de zorgverzekeraar die jouw dossier inziet, maar een onafhankelijk arts. Daarnaast hebben we in Nederland acceptatieplicht voor zorgverzekeraars. Ook wanneer jij risico hebt op hoge zorgkosten, mag een zorgverzekeraar jou niet weigeren als verzekerde. Maar nogmaals: dat is hier niet aan de orde, aangezien een zorgverzekeraar geen inzicht krijgt in jouw medisch dossier.

Wat als ik nog meer vragen heb of het niet vertrouw?

We zijn altijd bereid om hierover met je in gesprek te gaan. Je kunt je vraag aan ons stellen via onze social media kanalen, of langskomen en dit met één van onze Tweede Kamerleden bespreken. Indien je dat zou willen, meld je dan even aan op www.vvd.nl/kombijonslangs.


Bekijk meer

Heb je een vraag? App ons!