nieuws-image
8 juni 2018

Iedereen is nodig

Kamerlid Dennis Wiersma presenteert een actieplan tegen de krapte op de arbeidsmarkt. Want iedereen is nodig. Waarvoor? Allereerst, het aantal moeilijk vervulbare vacatures neemt in rap tempo toe en toch zoeken nog ruim een miljoen mensen werk. Tegenover elke vacature staat gemiddeld 1,6 werkloze. Dat matcht niet. Daarnaast zien we dat veel ervaren personeel de komende jaren met pensioen gaat. Bovendien zien we een mismatch tussen de vaardigheden en kwalificaties die arbeidskrachten hebben en die nodig zijn. De wereld verandert en dus ook onze banen. Kortom: iedereen is nodig!

 

Actieplan in het kort

Hoe krijgen we meer mensen aan het werk?

  1. Als je kan werken en langer dan drie maanden in een uitkering zit, moet je voldoen aan een (tijdelijke) leerwerkplicht.
  2. We maken afspraken met werkgevers, zodat zij werkzoekenden met een uitkering werk en een perspectief kunnen bieden.
  3. Werkzoekenden zijn voor bedrijven soms moeilijk te vinden in de systemen van gemeenten of het UWV. Ze worden daarom opgeroepen om hun informatie door te geven. Met deze informatie kunnen we werkzoekenden beter helpen bij het vinden van een baan, bijvoorbeeld door het te delen met een uitzendbureau.

 

Hoe zorgen we voor meer ruimte op de arbeidsmarkt?

  1. Heb je een WW-uitkering? Met experimenten willen wij het mogelijk maken dat je een deel van uitkering naar voren kan halen om bijvoorbeeld een studie van te doen.
  2. Veel deeltijdwerkers willen meer uren werken. Hier moeten afspraken over komen, zodat werkgever en werknemer een beroep op elkaar kunnen doen als hier behoefte aan is.

 

Hoe sluiten we onderwijs beter aan op de arbeidsmarkt?

  1. Een bedrijf moet een eigen school kunnen beginnen. En we willen bekijken hoe geld dat beschikbaar is voor onderwijs daarbij kan helpen. Zo kunnen scholingsprogramma’s ontwikkeld worden in samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen. Dat zorgt voor nieuwe vaardigheden waar in de praktijk behoefte aan is.
  2. Op latere leeftijd leren wordt steeds normaler, bijvoorbeeld om je om te scholen. Maar dat kan ook met een leerbaan. Wij willen meer leerbanen creëren en standaard aanbieden aan zij-instromers.

 

Het volledige actieplan kan je hier lezen.


Heb je een vraag over het actieplan? App ons!