nieuws-image
9 augustus 2017

Formatie gaat verder

Vandaag gaan Mark Rutte en Halbe Zijlstra vol energie verder met de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Het was goed om de afgelopen weken even afstand te nemen. Iedereen was moe na een lange campagne die direct overging in de formatie. Nu iedereen is uitgerust, kunnen we weer hard aan het werk.

Zorgvuldigheid is nu belangrijk. Want er moeten grote vraagstukken worden opgelost. En we zitten met vier heel verschillende partijen aan tafel, die soms heel verschillend over die vraagstukken denken. We hopen dat er de komende tijd grote stappen kunnen worden gezet op weg naar een nieuw kabinet. Nederland verdient een kabinet dat echt aan de slag gaat.


Formatie gaat verder Mark Rutte

Bekijk meer