nieuws-image
24 april 2020

Extra maatregelen voor ondernemers

We moeten alles uit de kast halen om corona te bestrijden. Maar we moeten ook onze ondernemers blijven ondersteunen. Al eerder besloot het kabinet tot maatregelen om ondernemers te helpen, zoals het openen van het noodloket, makkelijkere leningen en het overnemen van loonbetaling door de overheid. Vandaag zijn extra maatregelen genomen om ondernemers deze zware crisis door te helpen.

Extra maatregelen voor ondernemers

  • Ondernemers krijgen meer lucht – Ondernemers krijgen een fiscale betaalpauze voor hun hypotheekverplichtingen en de zogenaamde ‘DGA-taks’ voor ondernemers wordt uitgesteld. Ook kunnen bedrijven de verliezen die ze dit jaar maken makkelijker aftrekken van de belastingen (door verruiming van de verliesverrekening).
  • Hulp voor mkb en zzp – Ondernemers mogen het loon dat zij aan zichzelf uitkeren (het gebruikelijk loon) verlagen. Dit biedt lucht voor 135.000 ondernemers. Daarnaast wordt het voor zzp’ers makkelijker om zelfstandigenaftrek te krijgen door verlaging van het zogenaamde urencriterium.
  • Extra steun voor ondernemers – Werkgevers die dat kunnen mogen hun werknemers een steuntje in de rug geven door de tijdelijke verhoging van de werkkostenregeling.

Honderdduizenden ondernemers kunnen gebruik maken van deze regelingen. Maar ondernemers blijven het zwaar houden. De VVD blijft ondernemers steunen, zeker in deze zware tijden.


Extra maatregelen voor ondernemers

Bekijk meer