nieuws-image
27 augustus 2020

Oud-staatssecretaris en erelid Els Veder-Smit overleden

Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van Els Veder-Smit.

Als staatssecretaris namens de VVD heeft Els Veder-Smit een enorm belangrijke rol gehad binnen onze partij. Mede door haar deelname aan diverse vrouwenorganisaties en door haar afvaardiging in 1965, namens het Nederland Vrouwen Comité aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Zij speelde een grote rol in de emancipatie en was voor velen een bron van inspiratie.

Tijdens haar politieke carrière was ze een autoriteit op het gebied van volksgezondheid.  In haar eerste jaar als staatssecretaris loodste zij een handvol wetsvoorstellen door beide Kamers, zoals de Wet inzake de bevoegdheid en titel van verloskundige, en een wijzigingsvoorstel van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, die betere planning van ziekenhuisvoorzieningen mogelijk maakte.

Erelid

Door haar jarenlange inzet in zowel de lokale als de landelijke politiek is Veder-Smit in 1998 benoemd tot erelid van de VVD.

We zijn haar dankbaar voor alles wat ze voor de partij en voor ons land heeft gedaan. We wensen de familie en dierbaren sterkte toe de komende periode.

Mark Rutte: ‘’Ik ben bedroefd door het overlijden van oud-Kamerlid en staatssecretaris Els Veder-Smit. Een betrokken politica en sociale vrouw die tot op hoge leeftijd oog had voor anderen. We gaan haar missen in de liberale familie. Haar nabestaanden wens ik veel sterkte.’’

Partijvoorzitter Christianne van der Wal – Zeggelink: ‘’ Voor mij persoonlijk was Els Veder-Smit een voorbeeld hoe je met inzet en kennis veel kunt bereiken. Tot het laatste moment bleef ze actief en betrokken bij onze partij. Haar waardevolle steun en aanwezigheid ga ik missen. Ik wens haar familie veel sterkte toe.’’