nieuws-image
22 februari 2021

Een economie die werkt voor jou.

Het ging weer goed met Nederland. Na een zware financiële crisis vonden steeds meer mensen een baan, stegen de lonen en daalden de belastingen. De coronacrisis raakt onze economie hard. Veel ondernemers kunnen met pijn en moeite net het hoofd boven water houden, werknemers zitten thuis na een ontslag of vrezen voor hun baan en zzp’ers zien hun opdrachten wegvallen.
 
Dat maakt het versterken van de economie en de middengroepen des te belangrijker. Een goed ondernemingsklimaat, economische groei en stijgende welvaart van mensen. Dit zijn de voor ons leidende doelen. Economische groei is nodig om onze toekomstige welvaart zeker te stellen, en om onze middeninkomens te versterken.


Een economie die werkt voor jou. 5

Zo pakken we het aan.

 

Aandacht voor het midden:

  • Een stabiele en sterke samenleving begint met een brede middengroep. Net als in veel andere landen zien we dat juist de middengroepen onder druk staan. Dit vraagt om andere keuzes en aandacht voor het midden.
  • Het gaat de komende jaren niet over de omvang van de overheid, maar of een sterke overheid economische groei kan stimuleren en middengroepen meer kan laten profiteren van de groeiende welvaart.
  • De afgelopen jaren is gewerkt aan het verlagen van de inkomstenbelasting voor iedereen. De komende jaren moeten we de positie van middeninkomens in de samenleving verder versterken. Om de daarvoor benodigde economische groei te halen is het ook van belang dat we meer gaan werken en door innovatie onze productiviteit verhogen.
Een economie die werkt voor jou. 4

 

Investeren in ondernemerschap:

  • Onze economische groei hebben we te danken aan ondernemers, innovatieve startups, hardwerkende zelfstandigen, familiebedrijven, het mkb en wereldwijd opererende bedrijven. Allemaal dragen ze bij aan economisch herstel, scheppen ze banen en maken ze innovatieve producten.
  • De coronacrisis heeft eens te meer laten zien dat het groeivermogen van Nederland staat of valt met de mogelijkheden die grote en kleine bedrijven hebben om te ondernemen. Het geld dat de overheid uitgeeft, moet eerst verdiend worden.

De economie laten groeien:

  • Meer welvaart betekent meer mogelijkheden om langer, gezonder en gelukkiger te leven. De afgelopen jaren is het fundament gelegd om de welvaart in Nederland verder te vergroten. Hierdoor was het mogelijk om de eerste economische klap als gevolg van het coronavirus op te vangen.
  • We zullen nu stevig moeten inzetten op economisch herstel en meer economische groei, zodat we onze toekomstige welvaart zeker stellen. Gerichte investeringen en een goed investerings- en ondernemersklimaat zijn daarvoor essentieel.

Bekijk meer

Vragen over economie? App ons!