nieuws-image
25 februari 2021

Bouwen & bewegen.

Een eigen huis en auto met de mogelijkheid om snel en betaalbaar naar je werk, familie of vrienden te gaan, zijn voor veel mensen het toonbeeld van onafhankelijkheid en vrijheid. Een Nederland met voldoende woningen en bereikbaarheid vraagt om een nieuwe aanpak.


Bouwen & bewegen. 2

Zo pakken we het aan.

 

Investeren om je te kunnen bewegen:

  • Een goede infrastructuur is nodig om op tijd op het werk, bij familie of op een andere bestemming te komen. Niet alleen de kwaliteit van de infrastructuur is van belang, maar ook de veiligheid.
  • We gaan extra investeren in verschillende wegen, waarbij de grootste bereikbaarheidsknelpunten in het land voorrang krijgen. Ook het investeren in goede verbindingen voor de binnenvaart is belangrijk. Hierdoor sluiten bijvoorbeeld bedientijden van sluizen en bruggen beter op elkaar en op het wegverkeer aan.
Bouwen & bewegen. 4

Iedereen heeft een kans op een eerlijke woning:

  • Iedereen in Nederland moet prettig kunnen wonen, of je nu koopt of huurt. Dat begint met een prettige woonomgeving die veilig is. Maar net zo belangrijk is het dat er genoeg betaalbare huizen zijn, vooral voor mensen met een middeninkomen.
  • Naast het bouwen van meer betaalbare woningen, zijn gerichte maatregelen nodig om de stijging van de woonlasten aan te pakken. Bijvoorbeeld door het wegnemen van barrières bij het afsluiten van een hypotheek.
  • De komende jaren werken we toe naar een sociale huursector voor mensen met een laag inkomen zonder lange wachtlijsten, met lagere huren en een groter middensegment. We stimuleren mensen met een hoog inkomen om door te stromen en hun sociale huurwoningen beschikbaar te stellen voor mensen die dat nodig hebben.

Bekijk meer

Vragen? App ons!