Moties.

Op deze pagina kun je de moties vinden die aangenomen zijn door de Algemene Vergadering van de VVD. Een aangenomen motie is een advies aan de VVD-fractie in de Tweede Kamer, Eerste Kamer, het Europees Parlement of aan het Hoofdbestuur. De reactie op en opvolging van de motie vind je eveneens op deze pagina.

Moties
Moties AV tijdens VVD-Live 27 november 2021
Motie
Meer liberalen in maatschappelijk middenveld
Motie
Subsidie voor windmolens naar break-even
Reactie Hoofdbestuur
Reactie Hoofdbestuur - meer liberalen actief in maatschappelijk middenveld
Reactie Tweede Kamerfractie
Reactie Tweede Kamerfractie - subsidies voor windmolens naar break-even
Motie
Motievolgsysteem 26 mei 2018
Reactie Hoofdbestuur
Reactie Hoofdbestuur - Motievolgsysteem
Motie
Motie Bedankbeleid
Reactie Hoofdbestuur
Reactie Bedankbeleid opstellen en implementeren
Motie
Motie Financiële drempel verlagen voor het lidmaatschap
Reactie Hoofdbestuur
Reactie Financiële drempel verlagen voor het lidmaatschap
Motie
Motie Het vormgeven van een bestuurdersbijdrage
Reactie Hoofdbestuur
Reactie Het vormgeven van een bestuurdersbijdrage
Motie
Stand van zaken moties subsidie windmolens
Motie
Stand van zaken moties meer liberalen
Motie
Stand van zaken moties bedankbeleid
Meedoen met de VVD?
Word lid