Thematisch Netwerk

Landbouw, Natuur en Voedsel.

Nederland is, met name dankzij de land- en tuinbouwsector, de tweede agro-exporteur ter wereld. De VVD is trots op de kennisintensieve, efficiënte, hoogproductieve en innovatieve landbouw in Nederland! Bij inefficiënte landbouw is het grondbeslag vele malen groter waardoor meer natuurgebieden verdwijnen en de biodiversiteit fors achter uit gaat. Natuur heeft dus belang bij een efficiënte landbouw. De VVD wil de positie als agrarisch gidsland behouden. Het thematisch netwerk landbouw, natuur en voedsel van de VVD organiseert hierover jaarlijks meerdere inhoudelijke sessies en werkbezoeken in verschillende delen van het land voor iedereen die geïnteresseerd is in landbouw, natuur en voedsel.

Contact: secretaris@lnv.vvd.nl
Aanmelden? Klik hier

Ben je nog geen lid van de VVD?
Word nu lid!

Bekijk meer