Thematisch Netwerk

Landbouw, Natuur en Voedsel

Nederland is, met name dankzij de land- en tuinbouwsector, de tweede agro-exporteur ter wereld. De VVD is trots op de kennisintensieve, efficiënte, hoogproductieve en innovatieve landbouw in Nederland! Bij inefficiënte landbouw is het grondbeslag vele malen groter waardoor meer natuurgebieden verdwijnen en de biodiversiteit fors achter uit gaat. Natuur heeft dus belang bij een efficiënte landbouw. De VVD wil de positie als agrarisch gidsland behouden. Het thematisch netwerk landbouw, natuur en voedsel van de VVD organiseert hierover jaarlijks meerdere inhoudelijke sessies en werkbezoeken in verschillende delen van het land voor iedereen die geïnteresseerd is in landbouw, natuur en voedsel.

Contact: secretaris@lnv.vvd.nl
Aanmelden? Klik hier

In gesprek met onze Kamerleden? Kom langs in de Tweede Kamer.
meld je aan
Heb je een vraag? App ons!