Klimaatwet.

De VVD heeft samen met zes andere partijen een overeenkomst bereikt over een nieuwe Klimaatwet. Dit is goed voor Nederland. Zo hebben onze kinderen en kleinkinderen ook zicht op een gezonde wereld.

Wat gaan we precies doen?

De CO2 uitstoot moet in 2050 met 95 % zijn afgenomen ten opzichte van het niveau in 1990.

Voor 2030 moet de CO2 uitstoot tot 49 % zijn gedaald ten opzichte van het niveau in 1990.

Streven naar 100% CO2-neutrale elektriciteitsproductie in 2050.