Klimaatakkoord.

Het klimaatakkoord ligt er nu. De politiek heeft ernaar gekeken. We gaan het fiksen. We gaan de wereld schoon doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Maar wel betaalbaar en behapbaar voor iedereen. Zoals we vorige problemen ook gefikst hebben, pakken we dit aan!

 

Klimaatdoelen halen

Het ontwerp-klimaatakkoord zorgde voor een enorme energiebelasting van gewone mensen. Het wilde mensen dwingen een extra hypotheek te nemen, zorgde ervoor dat bedrijven werden ontzien laten betalen en het plan was om vele miljarden te steken in het subsidiëren van elektrische auto’s voor rijke mensen. Concluderend, de doelen lagen binnen bereik, maar dit was niet hoe wij het voor ogen hadden.

“De wereld schoon doorgeven aan onze kinderen. Betaalbaar en behapbaar.”

 

Klimaatakkoord bereikt

Wat de VVD bereikt heeft is dat we de belasting op de energierekening verlagen, zorgen dat de lasten voor de gewone automobilist niet hard stijgen. Het bedrijfsleven eerlijk laten meebetalen zonder banen op het spel te zetten, huiseigenaren ontzorgen en dat allemaal terwijl we de doelen behalen.

Om het betaalbaar en behapbaar te houden, hebben we als VVD er ook bewust voor gekozen om dingen niet te doen. Wat doen we dan zoal wel en niet?

 

Auto’s

We gaan NIET straffen zoals in het concept akkoord stond.
– GEEN rekeningrijden in deze kabinetsperiode.
– GEEN verhoging van de MRB.
– GEEN verhoging BPM.
– GEEN accijnsverhoging op benzine.

 

Huizen

We gaan huiseigenaren NIET op kosten jagen.
– Door middel van een Warmtefonds krijgen huiseigenaren hulp bij het verduurzamen van hun huis.
– Belasting op energierekening omlaag.

 

Bedrijven

We BEHOUDEN banen en bedrijven in Nederland en dringen CO2 echt terug.
– In het concept-akkoord werden bedrijven ontzien. Nu gaan ze hun eerlijke deel betalen.
– De energiebelasting voor huishoudens kan dalen omdat bedrijven meer gaan betalen.
– CO2-heffing over de meeruitstoot. Waardoor bedrijven worden geprikkeld om minder CO2 uit te stoten.

 

Steun de VVD

Akkoorden bereiken kunnen we niet zonder het meedoen van onze leden. Steun ons door ook lid te worden!