Kernboodschap.

We willen allemaal graag schone stroom in Nederland, die we zelf opwekken zonder afhankelijk te zijn van landen als Rusland of het Midden-Oosten. Maar dat bereik je niet met slechts wind- of zonne-energie. Daarvoor heb je een gezonde mix nodig. Een mix van in ieder geval zon, wind, waterstof en kernenergie.

 

Klimaatdoelstellingen

Zodra je voor kernenergie pleit, ontstaat er een hoop tumult. Het ene emotionele argument na het andere wordt afgevuurd. De realiteit is echter dat we kernenergie nodig hebben als we onze klimaatdoelstellingen willen halen.

 

Investeren in kernenergie

Met zon en wind alleen gaan we het namelijk niet redden. Het kost veel ruimte en past daarom niet in ons land. Bovendien geven zij geen elektriciteit als de wind niet waait of de zon niet schijnt. Van olie en gas willen we op termijn af. En biomassa, altijd bedoeld als tussenoplossing, krijgt de laatste tijd steeds meer kritiek. Op de lange termijn is kernenergie daarom onmisbaar om écht iets tegen klimaatverandering te doen in plaats van er alleen over te praten.

Als de politiek er pal voor gaat staan en er geld voor vrijmaakt, dan zal het aantrekkelijker worden om te investeren in kerncentrales. Wij willen daarvoor zorgen. Het mag nu dan duur zijn om een kerncentrale te bouwen, maar op lange termijn hebben we er profijt van.

 

Kernenergie in 2050

Daar is het ons dan ook om te doen: de lange termijn. Ons plan richt zich op 2050. Dat geeft ons de tijd om uitgebreid onderzoek te doen en te leren van andere landen. Het geeft ons bovendien de tijd om het hardnekkige maar onterechte beeld dat kernenergie onveilig is te corrigeren.

 

Wij weten zeker dat Nederlanders dan zullen inzien dat kernenergie een belangrijk deel van de oplossing is.

 

Motie Klaas Dijkhoff

Klaas Dijkhoff maakt met Pieter Heerma, Geert Wilders en Kees van der Staaij met deze aangenomen motie serieus werk van kernenergie in ons land:

Veelgestelde vragen over kernenergie

Waarom kiezen jullie voor kernenergie?

De VVD pleit al heel lang voor kernenergie. Het is een schone en veilige manier om Nederland van energie te voorzien. Bovendien zijn we er niet voor afhankelijk van Rusland en landen in het Midden-Oosten. Nu verschillende vormen van energie niet meer wenselijk zijn, bijvoorbeeld vanwege het klimaat en de aardbevingen in Groningen, is het de hoogste tijd om er werk van te maken. Overigens willen wij niet alléén kernenergie. Wij willen dat het deel wordt van een mix van energiebronnen.

Zijn kerncentrales wel veilig?

Ja. Moderne kerncentrales voldoen aan de strengste internationale normen en worden intensief gecontroleerd. 100% veiligheid kun je daarmee niet garanderen, maar elke vorm van energieopwekking brengt zijn eigen risico’s met zich mee. Feit is dat alle 440 kerncentrales wereldwijd zonder noemenswaardige problemen draaien. In Fukushima viel in 2011 één dode door straling te betreuren. De ramp met de ernstig verouderde centrale in Tsjernobyl werd verergerd door het optreden van de falende Sovjet-regering.

Is de radioactieve straling zonder ramp niet ook al gevaarlijk?

Nee. In Nederland houden we de straling rond de centrale in Borssele scherp in de gaten. Die blijft onder de norm die is toegestaan. Met één röntgenfoto van je borst word je aan meer straling blootgesteld dan wanneer je een jaar in de omgeving van de centrale in Borssele woont.

Betekent dit plan het einde van het Klimaatakkoord?

Integendeel. Wij hebben er juist bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord voor gezorgd dat kernenergie niet werd uitgesloten voor de lange termijn. Het akkoord bevat plannen tot 2030; ons plan met kernenergie gaat over de periode tot 2050. Wij staan voor onze handtekening onder het Klimaatakkoord. Dat wordt gewoon uitgevoerd.

Is kernenergie dan duurzaam?

Ja. Bij het opwekken van kernenergie wordt vrijwel geen CO2 uitgestoten. Het is dus een bijzonder duurzame oplossing. De VVD ziet wel dat de opslag van kernafval een probleem is. Voorlopig wordt het radioactieve afval van de kerncentrale in Borssele opgeslagen in een extreem stevige bunker. Voor de opslag op de lange termijn (de zogenaamde ‘eindberging’) zijn verschillende mogelijkheden. Sommige landen, zoals Finland, zijn al verder met hun onderzoek daarnaar. Met die landen willen wij samenwerken.

Redden we het niet met alleen zon en wind?

Nee. Wij zijn voorstander van energie uit zon en wind, maar het levert niet genoeg energie op om olie en gas uiteindelijk helemaal te vervangen. Zeker als je bedenkt dat we maar weinig ruimte in Nederland hebben en ons land niet helemaal vol willen bouwen met windturbines en zonnepanelen. Bovendien worden we voor onze energie te afhankelijk van het weer als we op de zon en de wind moeten vertrouwen. Daarom is er een mix van energiebronnen nodig, waar kernenergie er wat ons betreft één van is.

Is kernenergie niet veel te duur?

Het is waar dat het relatief duur is om een kerncentrale te bouwen. Een van de oorzaken is dat het wiel steeds opnieuw wordt uitgevonden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft uitgerekend dat de kosten 20% kunnen dalen als er voor een standaardaanpak wordt gekozen. Bovendien: wat nu duur lijkt, hoeft dat op lange termijn niet te zijn. Windmolenparken kostten in het begin ook heel veel geld, maar worden inmiddels al zonder subsidie gebouwd. Het belangrijkste is echter dat je niet naar de kosten van één bron, maar naar het totale energiesysteem moet kijken. Het is cruciaal om 100% zeker van de levering van energie te zijn. De waarde daarvan is nauwelijks in geld uit te drukken. In de mix van energiebronnen kan kernenergie voor die zekerheid zorgen, en zonne- en windenergie niet.

 

Het klopt dus dat de investeringskosten voor het bouwen van een kerncentrale hoog zijn. Maar als de kerncentrale eenmaal draait levert het relatief goedkope stroom. In Frankrijk is de stroomprijs een stuk lager dan in Nederland terwijl Frankrijk grotendeels draait op kernenergie. En in Duitsland en België zien we dat de stroomprijs juist zal stijgen als gevolg van het sluiten van kerncentrales.

Waarom zeggen energiebedrijven dat niemand een kerncentrale wil bouwen?

Energiebedrijven hebben natuurlijk ook hun eigen belangen. Er zijn doorgaans weinig bedrijven te vinden die om concurrentie staan te springen. Dat neemt niet weg dat het op dit moment niet rendabel is om een kerncentrale in Nederland te bouwen. Dat komt vooral omdat de Nederlandse overheid geen zekerheid biedt en heeft geboden de afgelopen jaren: als je nu in een centrale investeert, kun je dat geld meteen weer kwijt zijn als de regering besluit dat we toch geen kernenergie willen. Wij willen investeerders zekerheid bieden en bovendien willen we geld beschikbaar stellen om de bouw te bevorderen.

Waar moeten de kerncentrales komen?

Er zijn in Nederland al drie locaties vrijgehouden voor kerncentrales: Borssele, de Maasvlakte en de Eemshaven. Maar laten we eerst maar eens zorgen dat we de bouw mogelijk maken.

Hoe kijken jullie naar thoriumcentrales?

Wij zien thorium als een bijzonder veelbelovende energiebron in de toekomst. Er moet echter nog veel meer onderzoek worden gedaan voor het zover kan komen dat we er echt gebruik van kunnen maken. We moeten ons dus blijven verdiepen in de kernwetenschap. In dat onderzoek willen wij investeren, net zoals we willen investeren in andere innovatieve en schone energiebronnen. Bronnen waarvan we op dit moment misschien nog niet eens gehoord hebben. Wij zijn hoopvol over al die toekomstperspectieven, maar tot die tijd hebben we wel gewoon energie nodig.

Tweede Kamerlid Mark Harbers geeft uitleg over onze plannen: