Thematisch Netwerk

Defensie.

De wereld om ons heen verandert razendsnel. De veiligheid en welvaart die we genieten is niet vanzelfsprekend en daarom is het van belang dat we ons weerbaar tonen. Om te kunnen beschermen wat ons dierbaar is hebben we een voor zijn taken geschikte en sterke krijgsmacht nodig. Het belang dat de VVD hecht aan defensie ligt ten grondslag aan de oprichting van het Thematisch Netwerk Defensie (TND). Binnen dit netwerk gaan we met elkaar in gesprek over de snel veranderende wereld en de rol van Nederland daarin. We organiseren inhoudelijke bijeenkomsten en bezoeken eenheden om te zien en horen wat er binnen de krijgsmacht speelt. Daarnaast richten we ons ook op andere aspecten van defensie zoals; veiligheid binnen Nederland en het Koninkrijk, regionale ‘footprint’ effecten van kazernes en bases en de (economische) relaties met het bedrijfsleven en de kennisinstituten. TND onderhoudt nauwe contacten met onze op defensie gerichte volksvertegenwoordigers en bestuurders.

Meld je aan en doe mee!

Contact: secretaris@defensie.vvd.nl
Aanmelden? Klik hier

Ben je nog geen lid van de VVD?
Word nu lid!

Bekijk meer