Thematisch Netwerk
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De wereld verandert in hoog tempo. Bij deze fundamentele veranderingen is het van blijvend, of zelfs extra, belang om de aandacht te vestigen op de kwaliteit van het bestuur en de door grondrechten gewaarborgde vrijheden in Nederland. Het netwerk Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties doet dit bij uitstek. Het is een laagdrempelig netwerk voor liberalen om hen in staat stellen om samen, fysiek en digitaal, ideeën te verzamelen waarmee wij het openbaar bestuur kunnen versterken. Hiertoe organiseert het netwerk regelmatig bijeenkomsten.

Contact: secretaris@bzk.vvd.nl
Aanmelden? Klik hier

In gesprek met onze Kamerleden? Kom langs in de Tweede Kamer.
meld je aan
Heb je een vraag? App ons!
Wil jij hier over mee praten?
Ja, ik doe mee