EZI: Is de operatie wel veilig? Cybersecurity: risico’s in het OT domein

datum: 17 juni 2021 20:00

Is de operatie wel veilig?

Cybersecurity: risico’s in het OT domein

 

 

Veel mensen zijn goed bekend met de termen IT (Information Technology) en IoT (Internet of Things). De laptops, slimme termostaten, servers, de cloud, computernetwerken, websites, slimme lampen, telebankieren, het internet, deze verschijningen van IT en IoT krijgen veel aandacht als het gaat om cybersecurity.

 

 

Er is echter ook een minder in het oog springende lettercombinatie: Operational Technology, kortweg OT. Die technologie zit in de lift die je naar je verdieping brengt en het stoplicht waar je voor wacht, maar OT is ook essentieel voor de opwekking van stroom, de radar bij een haven, zorgt dat Nederland niet overstroomt, dat er water uit de kraan komt en dat een fabriek of kas kan produceren.

 

 

Voor de vitale infrastructuur van Nederland vormt OT de ruggegraat. Die technologie stamt vaak uit de periode toen nog niet alles verbonden was en houdt niet vanzelfsprekend rekening met bedreigingen van buiten. In deze sessie gaan we kort in op wat OT is, wat de digitale bedreigingen zijn, welk effecten een aanval kan hebben en wat de EU op dit punt aan visie heeft. Tot slot willen wij ons licht laten schijnen of en in hoeverre Nederland OT ook op het netvlies heeft staan.

 

 

Sprekers:

Met bijdragen van Rijkswaterstaat, Stedin en VVD-Europarlementariër Bart Groothuis

Qyeeny Rajkowski, lid van de Tweede Kamer en verantwoordelijk voor digitalisering zal op de bijdragen reflecteren

 

Aanmelden kan op MijnVVD!

location-map
Kan ik u misschien ergens mee helpen?