Internationale Rechtsorde

De VVD wil dat wij in Nederland vrij en veilig kunnen wonen. Daar moet ons buitenlandbeleid voor zorgen.

We moeten er voor zorgen dat we vrij kunnen handelen, dat we over voldoende grondstoffen en energiebronnen beschikken. Vrijhandelsverdragen leveren duizenden banen op voor Nederland, bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam. De VVD zet zich in voor wereldwijde vrijhandel. Zij verzet zich tegen tariefmuren, staatssteun en andere vormen van marktafscherming. Een ander belangrijk doel van ons buitenlandbeleid is het bewaken van onze veiligheid en deze te beschermen tegen terroristen en andere eventuele aanslagen.
Maar we komen niet alleen op voor ons eigen belang. Nederland draagt daarnaast actief bij aan het versterken van een internationale rechtsorde en het beschermen van de mensenrechten. Daarbij heeft het de voorkeur van de VVD als inzet van Nederlandse militairen bij internationale militaire operaties wordt ondersteund door een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Onze uitgangspunten

Buitenlands beleid staat voor de VVD in het teken van een welvarend, vrij en veilig Nederland. De VVD wil dat Nederland een belangrijke speler op het wereldtoneel is, omdat dat in ons eigen economische belang is en zorgt voor een veilig Nederland. Buitenlands beleid moet ons in de eerste plaats in staat stellen geld over de grens te verdienen. Dat zorgt voor economische groei en banen. Nederland verdient 32% van haar inkomen met export. De export groeit nog altijd. Het buitenlandbeleid van Nederland moet dienstbaar zijn aan die export. Dat belang staat voor de VVD altijd voorop. Daarnaast moet de driehoek van buitenlandse zaken, defensie en ontwikkelingssamenwerking gericht zijn op het tegengaan van moderne problemen die een bedreiging zijn voor onze veiligheid en onze economie, zoals piraterij en terrorisme.

  • Dankzij de VVD is er al 1.75 miljard euro bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking

Doneren

Investeer nu in de VVD en kies voor een gezonde economie. Kies een bedrag:

U kunt uw bijdrage tevens storten op rekening NL29 ABNA 0630 4975 16 ten name van VVD te Den Haag onder vermelding van “Donatie”.